Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudomány napja a Társadalomtudományi Intézetben

Utolsó módosítás: 2016. október 17.

Időpont: November 29. 10. óra Helye: Érsekkerti épület 2. előadó

A Gazdaság és Társadalomtudományi Karon működő Társadalomtudományi Intézet Szociálpedagógia tanszéke, évtizedek óta szakmai kapcsolatban áll a kolozsvári a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel, és a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi intézményével. Az együttműködés során közös Nyári Egyetemek, közös kutatások fémjelzik a szakmai kapcsolatokat. Kiemelt kutatási területek a hátrányos helyzethez és a kisebbségi léthez kapcsolódó vizsgálatok, és a hozzájuk tartozó szociális ellátó rendszer összehasonlító vizsgálata. Mindkét ország homogén bizonyos társadalmi problémakört tekintve:
Ezek a fiatalkori devianciák, iskolai agresszió, mobbing, bullyng jelensége, iskolai alulteljesítés és iskolai lemorzsolódás.

A fent említett jelenségekre adott szakmai válaszokban is sok hasonlóság fedezhető fel, továbbá az is jellemző, hogy a jelzett felsőoktatási intézmények kidolgoztak olyan módszertani programokat, intervenciókat, melyek adekvát módon képesek enyhíteni, vagy megszüntetni a fiatalok életvezetési deficitjeit. Mivel a jelzett probléma-körök komplex jellegűek, így a vizsgálatokat végző tudományterületek is variabilisek. Szükséges a társadalomismeret, szociálpolitika, szociológia, pszichológia és pedagógia tudományok részvétele, azaz a szigorú értelembe vett interdiszciplinaritás. Különösen érvényes ez a hátrányos helyzettel és kisebbségi léttel való megküzdés vizsgálatához, hiszen a klientúra élethelyzete társadalmi folyamatok által meghatározott, szociálpolitikai, pedagógiai, pszichológiai eszközökkel segített.

A hátrányos helyzethez kapcsolódó kutatások mellett mindhárom intézményre jellemző a tehetséggondozás prioritásként történő kezelése, innovatív programok kidolgozása. Az oktatókat jellemző közös kutatások, vendég oktatások mellett az elmúlt évben a hallgatók is bekapcsolódtak a nemzetközi TDK programok szervezésébe (Első Agria Nemzetközi TDK Konferencia - Eger, ETDK- Kolozsvár). A hátrányos helyzettel és a kisebbségi léttel kapcsolatos intervenciók, szakmai programok sorában kiemelt jelentőséggel bír az Egri Roma Szakkollégium, míg a tudományos tehetséggondozás területén mindkét országot jellemzi a TDK kutató körök működtetése.
A kerekasztal beszélgetés célja a tapasztalatok megosztása, újabb kutatási területek, együttműködési lehetőségek feltárása.


< Vissza