Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos diákköri munka támogatása a GTK-n

Utolsó módosítás: 2016. június 27.

Az elmúlt egy évben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával került lebonyolításra a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos diákköri munkát támogató tehetséggondozó programja „A fiatalok orientálása a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok tudományos kutatása felé” címmel.

A programban célként fogalmazódott meg olyan szakmai környezet biztosítása a tehetséges hallgatók számára, melyben az adottságaikhoz igazított kutatási tevékenység irányítható és fejleszthető.

A cél elérése érdekében egy 30 és egy 20 órás kurzus lebonyolítására került sor, 12 hallgató részvételével. A 30 órás kurzus keretében a magasabb szintű tudományos kutatás eszközeivel ismerkedtek meg a hallgatók, ennek során olyan ismeretek átadása valósult meg, melyek a közgazdasági és társadalomtudományi területen folytatott eredményes kutatások lebonyolításához, valamint a feltárt eredmények bemutatásához a kutatási témák specialitásától függetlenül szükségesek. A 20 órás kurzus keretében szakmaspecifikus módszerek bemutatására került sor, a hallgatók érdeklődési köréhez igazítva. A kurzusok lebonyolításában tíz oktató, tizenhárom téma bemutatásával vett részt.

A hallgatók tudományos kutatómunkáját kívánják segíteni azok a szakkönyvek, tárgyi eszközök és irodaszerek is, melyek szintén a Nemzeti Tehetség Program által biztosított források segítségével kerültek beszerzésre.
A program keretei között került megrendezésre 2016. április 27-én az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója, ahol három szekcióban összesen huszonhét dolgozatot mutattak be a hallgatók. A dolgozatok elkészítését és a szekciók munkáját harminchét kolléga és három hallgatói képviselő segítette. A bírálóbizottságok a hallgatók kutatási eredményeit három első, öt második és három harmadik helyezéssel, valamint négy különdíjjal jutalmazták. A zsűrik a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri konferenciára tíz pályaművet juttattak tovább.

A kari konferencián bemutatott legszínvonalasabb dolgozatok kivonata tanulmánykötet formájában is megjelent, mellyel nem pusztán a már TDK keretek között bemutatott tudományos eredményeknek lehet szélesebb publicitást teremteni, hanem a tudományos diákköri munka előtt álló hallgatók számára is motiváció adható.
A fentiek alapján sikeresnek ítélhető tehetséggondozó program tapasztalatai a kar oktatóival történő kiértékelést követően, a következő tanévre szóló tudományos diákköri munka támogatását célzó pályázati anyagba kerültek beépítésre.

 

 

 

 

 

 

 

 


< Vissza