Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alapképzéseink

Utolsó módosítás: 2019. október 13.


Emberi erőforrások BA

A képzés célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Gazdálkodási és menedzsment BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Kereskedelem és marketing BA

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Pénzügy és számvitel BA

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.


Turizmus-vendéglátás BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.


Szociálpedagógia BA

A szociálpedagógusok elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály problémáinak kezelésében, megoldásában segítenek, kapcsolatban állnak a gyerekek szüleivel, pedagógusaival is.

A hallgatók az alapozó képzés során szociális, pszichológiai, pedagógiai, igazgatási és jogi ismereteket szereznek, valamint társadalomismereti, egészségtudományi alapismeretekkel találkozhatnak. A szakmai törzsanyag az alapozó ismeretek során tanultakat bővíti, kiegészítve a szociális munka elméletével és gyakorlatával, munkaformáival, módszereivel. A szakon belül számos további specializációra van lehetőség. A speciális képzés tartalmai felölelik a romák, a drog, az erőszak, a fogyatékosság, a krónikus beteg gyermekek és az időskorúak problematikáját, valamint a tehetség témakörét.


Gazdaságinformatikus BA

A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik mély gazdasági ismeretekkel rendelkeznek és így képesek megteremteni a kommunikációs hidat a programozók és gazdasági szereplők között, átlátják a gazdálkodó szervezetek működését és folyamatait, képesek vállalatirányítási (EPR), ügyfél nyilvántartási (CRM) és egyéb vállalati információs rendszereket (VIR) fejleszteni, bevezetni, tesztelni és működtetni. További cél, hogy hallgatóink kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek a képzés MSc szinten történő folytatásához.


Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!


< Vissza