Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alapképzéseink

Utolsó módosítás: 2020. január 30.


Emberi erőforrások BA

A képzés célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Gazdálkodási és menedzsment BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Kereskedelem és marketing BA

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Pénzügy és számvitel BA

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.


Turizmus-vendéglátás BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.


Szociálpedagógia BA

A szociálpedagógusok elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály problémáinak kezelésében, megoldásában segítenek, kapcsolatban állnak a gyerekek szüleivel, pedagógusaival is.

A hallgatók az alapozó képzés során szociális, pszichológiai, pedagógiai, igazgatási és jogi ismereteket szereznek, valamint társadalomismereti, egészségtudományi alapismeretekkel találkozhatnak. A szakmai törzsanyag az alapozó ismeretek során tanultakat bővíti, kiegészítve a szociális munka elméletével és gyakorlatával, munkaformáival, módszereivel. A szakon belül számos további specializációra van lehetőség. A speciális képzés tartalmai felölelik a romák, a drog, az erőszak, a fogyatékosság, a krónikus beteg gyermekek és az időskorúak problematikáját, valamint a tehetség témakörét.


Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!


< Vissza