Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 09.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar fontosnak tartja ismertségének és elismertségének növelését a régióban és az országos szakmai közéletben, s törekszik nemzetközi kapcsolatai fejlesztésére, hogy tudományterületein bekapcsolódhasson elsősorban az európai, de a világ más térségei hasonló szervezeteinek láncolatába.
A kar elsődleges célja az idegen nyelvi képzési kínálatának bővítése, és double degree, esetleg joint képzési formában közös programok indítása külföldi intézményekkel. Jelenleg tárgyal intézményünk Természettudományi Kara egy Környezettudományi MSc képzés elindításáról, melyet double degree formában közös képzésként az ausztriai Fachhohshule Burgenland-dal hirdetnénk leghamarabb 2016 őszétől, és amely képzésben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is szerepet kap. Ezen felül még 2014 nyarán folytatjuk a tárgyalásokat a törökországi Dokuz Eylül Egyetem Foca-i Turisztikai Karával, akikkel közös double degree formában hirdetnénk meg hallgatóinknak a Turizmus-vendéglátás alapszakot.
Mindezen tárgyalások mellett fokozatosan növelni kívánjuk a karon idegen nyelven meghirdetésre kerülő tanegységek számát, amellyel az európai csereprogramokban részt vevő diákokat is sikeresebben célozhatjuk meg, és amelyek felvételét a magyar nyelven tanuló hallgatóinknak is lehetővé tesszük.
Célunk, hogy az oktatói cserében való részvételt is ösztönözzük, mind a kimenő mind pedig bejövő oldalon. Célunk, hogy a karra olyan oktatók érkezzenek, akik legalább egy félévet eltöltenek intézményünkben, és az oktatás mellett a kari szintű kutatásokba is be tudnak kapcsolódni, és a mindennapos közös munkavégzés során az oktatói és a hallgatói gárda idegen nyelvi kompetenciáit is tudják fejleszteni. Emellett a rövidebb idejű tanárcserék számát is növelni kívánjuk.
A karon működő Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport eddig is élen járt a nemzetközi részvételű tudományos rendezvények és konferenciák szervezésében, valamint a nemzetközi kutatómunka szervezésében. Ezt a tevékenységet középtávon tovább kívánjuk erősíteni.

A kar prioritásai közé tartozik, hogy a kiemelkedő képességű hallgatók számára biztosítsa az európai és Európán kívüli felsőoktatási intézményekben való tanulást. Ezen túlmenően az oktatói csereprogramban külföldre utazó kollégáink munkájával, illetve az onnan ide érkező oktatók fogadásával is a nemzetközi felsőoktatási térségben megjelenő ismeretanyag hazai hozzáférését igyekszünk segíteni. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról az elmúlt években tanévenként áltagosan 15–20 diák és 2–3 tanár utazott külföldre, oktatói és hallgatói csereprogram keretei között. A kar diákjai az elmúlt években 15 ország 17 intézménye közül választhattak. Legnépszerűbbek a kortrijki, dijoni, eisenstadti (üzleti tudományok), a salzburgi, drezdai, trabzoni és salernoi (politikai- és társadalomtudományok), illetve a genti (kommunikáció-tudományok) programok és helyszínek.


< Vissza