Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 11.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.

 

A Kari Tanács hatásköre:

A Kari Tanács döntési jogkörében:
a) meghatározza a kari stratégiát,
b) jóváhagyja a kari munkaterveket,
c) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket,
d) dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
e) elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását,
f) meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit,
g) dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról,
h) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
i) dönt a szakfelelősök megbízásáról,
j) dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
k) elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését,
l) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.

 

A Kari Tanács tagjai:

Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Baranyi Aranka
Dr. Bujdosó Zoltán
Dr. Herzog Csilla
Dr. Ludányi Ágnes
Dr. Sárkány Péter
Dr. Tánczos Tamás
Dr. Taralik Krisztina
Juhász István
Námor Anna
Kovács Tünde
Kovács Ádám (hallgatói képviselő)
Kovács Klaudia (hallgatói képviselő)


< Vissza