Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 09.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot 2004 januárjában, hogy az eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai. Ezt igénylik és támogatják a térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó szervezetek is, az Önkormányzatok, a Kamarák és a Területfejlesztési Irodák. A kutatócsoport létrehozása tovább erősíti az intézmény és a gazdaság szereplőinek kapcsolatát is.

Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztunk létre, amely lehetőséget nyújt egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra.

A Kutatócsoport munkáját Szlávik János professzor úr, a GTK egyetemi tanára irányítja, aki országosan elismert kutató, és aki 2010-2013 között a Gazdaság és Társadalomtudományi kar dékánja volt.

Fontos és aktív partnereink között szerepelnek a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK), a területfejlesztéssel foglalkozó egyes hivatalok (Heves Megyei Önkormányzat és az egri városi önkormányzat), valamint a KSH regionális szervezetei.
Kutatócsoportunk eredményesen működik együtt a Szent István Egyetem, a Corvinus Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem több tanszékével és kutatócsoportjával. Kutatási területeinket – lehetőségeinkhez mérten – új témákkal is szívesen kiegészítjük, amennyiben a térség intézményeitől, szervezeteitől és vállalkozásaitól erre igény mutatkozik. A kutatócsoport egyik legfontosabb referenciája Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elkészítése.
(http://www.hevesmegye.hu/files/koncepcio/javaslattetel.pdf).

A kutatócsoport tevékenységének főbb területei a következők:

  • Helyi és regionális fejlesztési koncepcióalkotás
  • A régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén
  • Regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében
  • Fenntarthatósági stratégiák kidolgozása regionális és kistérségi szinteken
  • A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei a régióban

< Vissza