Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Periodica Oeconomica

Utolsó módosítás: 2019. október 13.


TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL


HU ISSN 2060-9078 (Print)

HU ISSN 2060-9086 (Online)
English below

Köszöntjük az Olvasót!

Tudományos folyóiratot szeretnénk útjára bocsátani: az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete által gondozott kiadványt. Elképzeléseink szerint intézetünk, munkatársainak kutatási eredményeibe adna bepillantást, de természetesen külső szerzők cikkei számára is szeretnénk fórumot biztosítani, amennyiben azok illeszkednek a szerkesztőségi elképzelésekhez.

E törekvés sem a szándékot, sem a megvalósulást tekintve nem előzmény nélküli. A 90-es években az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiben, majd annak Tanulmányok a közgazdaságtan köréből című önálló füzetében jelentek meg az akkori Közgazdaságtan Tanszék oktatóinak és más intézményekben dolgozó kollégáknak cikkei. A későbbiekben a Gazdaságtudományi Intézet által rendezett konferenciák előadásai jelentek meg önálló konferencia-kiadványok formájában. 2005-től Acta Oeconomica címen jelent meg a kutatási eredményeket összegyűjtő kiadvány. 2008-ban Periodica Oeconomica címmel látott napvilágot egy kötet, a párizsi Sorbonne IV. Egyetemmel közös gondozásban, angol nyelvű cikkeket közreadva.

2009-től ez utóbbi címen, folyóiratként jelentetjük meg tudományos kiadványunkat. Követjük az elmúlt évek törekvését: fórumot szeretnénk biztosítani mind a Gazdaságtudományi Intézet, mind a partner-intézmények oktatóinak, kutatóinak, továbbá a gazdasági szféra képviselőinek. Amiben kicsit különbözni akarunk a korábbiaktól az a megjelenés rendszeressége és formája (folyóiratunkat szándékaink szerint minden évben, illetve elektronikusan is megjelentetjük). Szeretnénk továbbá biztosítani kiadványunk folyamatosan magas minőségi színvonalát. Ehhez kérjük mindannyiunk érdekében Olvasóink és leendő Szerzőink támogatását.

A szerkesztők


 Szerkesztő
Dr. Novotny Ádám

Szerkesztőasszisztens
Dr. Csugány Julianna

Szerkesztőbizottság
Dr. Szlávik János
Collins J. Markham
Ph.D. Hollóné Kacsó Erzsébet
Dr. Kádek István
Dr. habil. Kovács Tibor
Dr. Papanek GáborRESEARCH PAPERS FROM THE FIELD OF ECONOMIC SCIENCE


HU ISSN 2060-9078 (Print)

HU ISSN 2060-9086 (Online)


Dear Reader,

We are launching a scientific journal, managed by the Institute of Economic Science (IES) of the Eszterházy Károly College. The main aim of the journal is to give an insight into the research results of the faculty affiliated with our Institue, but we are open to all authors (foreign or Hungarian) conducting research within the broad field of Economic Science as well.

This effort is not without precedent, neither with regard to its intention nor to its completion. In the 1990s, papers from the pens of faculty members at the former Department of Economics and other institutions were presented among the Scientific Publications of the Eszterházy Károly Teacher Training College, and later in an independent volume entitled Scientific Papers from the Field of Economics. Afterward, papers presented at conferences organized by the IES were published in proceedings, while from 2005, research results were collected in a volume called Acta Oeconomica. In 2008, a volume under the heading Periodica Oeconomica published papers in English in cooperation with Paris Sorbonne University (Paris IV).

From this year (2009), under the latter name, we publish our volumes in the form of a scientific journal. We follow the traditions of the past and intend to provide a scinetific forum for our faculty, our partnering institutions, and the representatives of the business sphere. In what we wish to break with the past is the frequency and the form of our issues (we will publish the journal every year and also electronically). We would like to ensure a steady high quality, for which we need the kind support of our Readers and prospective Authors.


The editors


Editor
Dr. Novotny Ádám

Editorial Assistant
Dr. Csugány Julianna

Editorial Board
Dr. Szlávik János
Collins J. Markham
Ph.D. Hollóné Kacsó Erzsébet
Dr. Kádek István
Dr. habil. Kovács Tibor
Dr. Papanek Gábor


< Vissza