Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ÚJABB TANÍTÓI MŰVELTSÉGTERÜLET MEGSZERZÉSE

Utolsó módosítás: 2020. május 11.

Tanítói oklevéllel rendelkezők részére a 2020/2021-es tanévben is indítunk részismereti képzést!

Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kara a 2020/2021-es tanévben is tervezi indítani a Tanítói oklevéllel rendelkezőknek meghirdetett újabb választható műveltségterületi képzéseit

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2020/2021-es tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.
Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a 2020. júniusában kihirdetésre kerülő területeken és helyszíneken indulnak.

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit.
A műveltségi területek az egyes helyszíneken min. 8-10 fő jelentkező esetén indulnak.

A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft (befizetése a képzés díjával egyidőben)
a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).

A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek megfelelő tantárgyat az 5-6. osztályban is tanítsa.
Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

További információ az Egri Campuson:

Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal
Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520-400/3134 mellék
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

További információ a Sárospataki Comenius Campuson:

Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoport
Mokri Máté csoportvezető
e-mail: mokri.mate@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520-400/2807
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

További információ a Jászberényi Campuson:

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Oktatási Igazgatóság
Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail: jb.felvi@uni-eszterhazy.hu
tel: (57) 502-400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.


< Vissza