Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi kapcsolatok

Utolsó módosítás: 2017. március 01.

A Pedagógiai Kar nemzetközi kapcsolatrendszere

A Kar nemzetközi kapcsolatrendszeréről elmondhatjuk, hogy a Kar számos tudományos kapcsolatot tart fenn számos olyan nemzetközileg is jelentős intézménnyel, amelyek az egyes szervezeti egységek oktatási és kutatási profiljába illeszkednek. A Karon az egyes tanszékek külföldi kapcsolatainak és együttműködéseinek száma körülbelül 60-ra tehető. A nemzetközi kapcsolatok jelentős részét együttműködési szerződések is bizonyítják, melyek száma közel 30. A kapcsolatok szélesítését és számuk gyarapodását nagymértékben elősegítik a munkatársak külföldi kapcsolatai és együttműködései, számuk körülbelül 200-ra tehető.

Nemzetközi kapcsolatok (Mozgóképkultúra Tanszék):

Erasmus
- Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań): konferenciarészvételek, tanári látogatás 
-Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Stefan Wyszyński Kardinális Egyetem, Varsó): tanári látogatás 
- Akademia Ignatianum w Krakowie (Ignatianum, Krakkó): konferenciarészvétel, tanári látogatás 
- Technológiai Egyetem, Bréma
- Göttingeni Egyetem
- Bukaresti Film- és Televízióművészeti Egyetem

Kétoldalú kapcsolatok
- Film and TV Schoool of the Academy of Performing Arts (FAMU, Prága) 
- Таганрогский государственный педагогический институт /ТГПИ/ имени А.П. Чехова (Taganrogi Csehov Pedagógiai Intézet) 

Egyéb
- Fulbright-vendégtanár a tanszéken: Gabriel Melendez (feladatok: óratartás a művész MA hallgatóinak, filmklub a BA hallgatóinak, konferenciarészvétel, részvétel a tanszék rendezvényein)
- Együttműködőként részvétel a Visegrádi Alap projektjeiben (négy sikeres pályázat – Szíjártó Imre)
- Részvétel a British Film Institut projektjében
- Vendégtanári munka a FAMU-n, Prága (Bollók Csaba)
- Ösztöndíjas kapcsolat az Oklahomai Egyetemmel (Borbás László)
- Szakértői munka, vendégelőadói munka, mesterkurzusok (Koltai Lajos)
- Nemzetközi alkotói szervezetben való részvétel (Monory Mész András)
- Fesztiválzsűrizések külföldön (Bollók Csaba), nemzetközi konferenciaelőadások (Szíjártó Imre)


< Vissza