Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dékáni köszöntő

Utolsó módosítás: 2018. április 19.

Tisztelt Látogatónk!

Tisztelettel köszöntjük az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának honlapján!

Pro scientiis et artibus.

A Pedagógiai Kar nem csupán elnevezésével, hanem képzési és tudományos arculatával is hangsúlyozza a pedagógusképzés tudományos és gyakorlati művelése iránti elköteleződését.

A tudományos diszciplinák elkötelezett művelésében éppúgy fontos szerepet tölt be az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája, mint a Pedagógiai Karhoz tartozó egri, jászberényi és sárospataki campusok intézeteiben folyó alkotó- és kutatómunka. A Karra jellemző, egymásra termékenyen ható tudományos és művészeti sokszínűséget a médiainformatikai, neveléstudományi, pszichológiai, nevelés- és művelődéstudományi, tudástechnológiai, humán és reáltudományok intézeti profiljai garantálják. Képzéseinkben nagy hangsúlyt kap a pedagógusképzési terület, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvó- és tanítóképzés, az osztott és osztatlan tanárképzés, a gyógypedagógus képzés, valamint a pedagógus-továbbképzések.

Karunk oktatói és hallgatói közösségében az együttműködés, az egymás iránti figyelem, az önkiteljesedés támogatása, a demokratikus, nyitott és barátságos légkör, és nem utolsó sorban a munkában és emberi kapcsolatokban érvényesülő minőség iránti elkötelezettséget tekintjük értékeknek, törekvéseink minőségi mércéjének. Köszönjünk hallgatóinknak, oktatóinknak és a Kar valamennyi munkatársának, hogy a bizalom közösségét a tudományok és művészetek javára együtt építhetjük.

Dr. Mező Ferenc
dékáni feladatok ellátásával megbízott
dékánhelyettes, egyetemi docens

 


< Vissza