Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

3/2021. (IV.20.) SZÁMÚ REKTORI UTASÍTÁS

Utolsó módosítás: 2021. április 23.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes pontjainak átmeneti módosításáról

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes pontjainak átmeneti módosításáról szóló Rektori utasításról. Az eredeti utasítás elérhető az alábbi linken: 3/2021.(IV.20.) sz. Rektori Utasítás.

Tekintettel arra, hogy intézményünkben az 1/2021. (I.21.) számú Rektori Utasítás szerint a tavaszi félévben az oktatás digitális keretek között (személyes jelenlét nélkül, online) zajlik, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére az alábbiakat rendelem el.

1. Végzős, valamint a tanulmányaikat a korábbi félévekben már lezárt, nem idegen nyelv szakon tanuló nappali tagozatos hallgatóknak a kötelezően előírt négy félév idegen nyelv tanulás a végbizonyítvány megszerzéséhez nem kritériumkövetelmény. Az érintettek 2021. május 15-ig a Neptun rendszerben záróvizsgára jelentkezhetnek.

2. A gyakorlati jegy megszerzésére valamennyi tagozaton a vizsgaidőszakban is lehetőséget kell biztosítani.

3. A szakdolgozat feltöltési határideje 2021. április 30.

4. Felfüggesztésre kerül a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 27.§ (3) bekezdése: az Egyetem nem szünteti meg a hallgatói jogviszonyát annak a 2020. szeptemberében tanulmányait megkezdett hallgatónak, aki a 2020/2021-es tanévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet.


Eger, 2021. április 20.


                                                                                Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
                                                                                                  rektor


< Vissza