Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

AgriaMedia konferencián vettek részt oktatóink

Utolsó módosítás: 2020. október 12.


Az Eszterházy Károly Egyetem által 2020. október 8-9-én szervezett Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencián szerepeltek karunk oktatói az alábbi előadásokkal:

- K. Nagy Emese: Adapting to the situation caused by the coronavirus COVID-19 pandemic in schools with children mostly from disadvantageous background

- Daróczi Gabriella (EC, Tanító- és Óvóképző Intézet): Az interaktív mesekönyv irodalmi tanórába implementálhatóságának lehetőségei és a szövegértési készségre gyakorolt pozitív transzferhatása

- Zagyváné Szűcs Ida, Orgoványi-Gajdos Judit (EC, Neveléstudományi Intézet): A tanárképzés fejlesztendő területei a képző intézmények szakmai együttműködésének fényében

- Dávid Mária (EC Gyógypedagógiai Intézet), Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa (EC Pszichológia Intézet): Digitális eszközhasználat koragyermekkorban

- Emri Zsuzsanna, Antal Károly, Csordás Georgina (EC Pszichológia Intézet), Kvaszingerné Prantner Csilla, Kissné Zsámbok Réka: EEG az oktatásban: lehetőségek és korlátok

- Virág Irén, Mogyorósi Zsolt (EC Neveléstudományi Intézet): A tanári kompetenciák önreflektív fejlődésének lenyomatai a digitális portfóliókban

- Taskó Tünde Anna (EC Pszichológia Intézet), Burom Katalin (EC Gyógypedagógiai Intézet): Az IKT eszközök használatának hatása az expresszív nyelvi fejlődésre és a beszédértésre az óvodáskor elején

- Nász Barbara (EC Gyógypedagógiai Intézet): A mentális egészség és a járványhelyzet következtében kialakult online oktatás összefüggéseinek vizsgálata egyetemi hallgatók körében

- Simándi Szilvia (EC Neveléstudományi Intézet): Online tanulókörök, önképzőkörök – közösségi tanulás felnőttkorban

- Bernhardt Renáta, Furcsa Laura (JC Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet), Sinka Annamária, Szaszkó Rita (JC Tudástechnológiai Intézet): Digitális pedagógiai tapasztalatok tanítóként: lehetőségek a karanténpedagógiában

- Tomori Tímea, Koltay Tibor (JC Tudástechnológiai Intézet): Középiskolai tanárok információs műveltségi attitűdjei egy nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében

A két napon át tartó konferencia 2020-ban a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel online formában került megrendezésre - a résztvevők virtuális formában vettek részt a konferencián.


< Vissza