Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Sikeres habilitáció a Doktori Iskolában

Utolsó módosítás: 2014. december 19.

2014. december 9-én 13.00 órakor került sor Dr. Reisz Terézia, Ph.D. magyar és német nyelvű habilitációs előadására a Neveléstudományi Doktori Iskolában.

A habilitációs (tantermi) előadás „Az iskolai tudás szociokulturális háttere" címet viselte, a magyar és német nyelvű tudományos előadás pedig „A közoktatási alapellátás területi folyamatai"-t mutatta be.

Dr. Reisz Terézia, a PTE docense, jelentős inter- sőt transz-diszciplináris kutatásaira alapozva jelenítette meg Baranya megye közoktatási helyzetképét, különös tekintettel az iskolai tudás szociokulturális hátterére. Gazdagon illusztrált előadásaiban pergő ritmusban, mintegy több szólamban mutatta be a területi folyamatok (tervezés, fejlesztés, megvalósulás) és a közoktatáspolitika, valamint az iskolaszerkezeti változások és a tanulói tudás állandó egymásra
hatásának következményeit. Összefüggések mutathatók ki a kumulált település-fejlesztési index és a tanulói teljesítmények között is. Nevelésszociológiai és iskolaszerkezeti, oktatáspolitikai és térségfejlesztési elemzései ugyanolyan erővel szólaltak meg anyanyelvi szintű németségében, mint magyarul. Mind a többféle tudományterületet
képviselő elnökség, mind a szakértő közönség hozzászólásai rendkívüli tudományos élménnyel jutalmazták meg az esemény résztvevőit.

A Habilitációs Bizottság tagjai voltak:
Dr. Bárdos Jenő, D.Sc., habil. egyetemi tanár, EKF (elnök)
Dr. Pusztai Gabriella, D.Sc., habil. egyetemi tanár, DE (bíráló)
Dr. Kamarás István, D.Sc., habil. ny. egyetemi tanár, PE (bíráló)
Dr. Rechnitzer János, D.Sc. habil. egyetemi tanár, SZIE, Győr (tag)
Dr. Cserti Csapó Tibor, habil. egyetemi docens, PTE (tag)
Dr. Orsós Anna, habil. egyetemi docens, PTE (tag)
A titkári teendőket Dr. Simándi Szilvia, PhD. főiskolai docens látta el.

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


< Vissza