Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kitüntették Prof. Dr. Bárdos Jenőt

Utolsó módosítás: 2020. október 07.

Prof. dr. Bárdos Jenő, egyetemünk professor emeritusa, a Neveléstudományi Doktori Iskolánk alapítója Szent-Györgyi Albert Díjban részesült. 

Kiváló Kollégánk 53 eredményekben gazdag esztendőt töltött a tanári pályán, melyből 49 éven keresztül dolgozott egyetemi oktatóként. Életpályájához kötődik az 1979-es nyelvvizsgareform megvalósítása. Fulbright-pofesszorként éveken keresztül dolgozott a New Brunswick Egyetemen. Ezt követően tanszékvezető egyetemi tanár, majd iskolateremtő és kiemelkedő jelentőségű képzési reformokat megvalósító dékán volt a Pannon Egyetemen.

Alkalmazott nyelvészként, művelődéstörténészként, tantárgypedagógusként, neveléstudományi kutatóként, pedagógiai szakíróként nemzetközi elismertségnek örvend, számtalan alapműként nyilvántartott monográfia és szaktudományos cikk szerzője. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, számos magas presztízsű szakmai díj birtokosa. Bárdos Jenő Professzor Úr 2012-ben alapította meg professzortársaival és az Egyetem akkori rektorával az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskoláját, ahol jelenleg programigazgatójaként, oktatójaként és témavezetőjeként tevékenykedik. Személyisége, tudása, iskolateremtő karaktere meghatározó tényező a doktori iskola működésében.

Szeretettel gratulálunk Professzor Úrnak a sikerekben gazdag eddigi életpályáját megkoronázó magas állami kitüntetéséhez!" – közölte méltatásában Dr. Pukánszky Béla, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője.

Szívből gratulálunk Professzor Úrnak az elismeréső kitüntetéshez!


< Vissza