Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Megoldást kínálnak a mai problémákra

Utolsó módosítás: 2021. február 04.

Tavaly új kutatási projekt indult, melynek középpontjában a társadalmi és gazdasági folyamatokat vizsgálják, s lehetséges javító megoldásokkal is készülnek a szakemberek. Erről Kovácsné Dr. Nagy Emese, a Pedagógiai Kar dékánja, a MAB Pedagógiai Szakbizottság elnöke beszélt Dr. Loboczky János, a MAB HM alelnökével közösen a Heves Megyei Hírlapnak. A teljes cikk a 2021. február 1.-ei napilapban olvasható.

Milyen szerepet tölt be az észak-magyarországi régió tudományos életében a Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB)?
Loboczky János, a MAB Heves Megyei alelnöke: A MAB több mint 40 éve működik, három megye (BAZ, Heves és Nógrád) tudományos életének egyik legfontosabb koordinátora. A különböző tudományterületeknek megfelelően 16 szakbizottságban tevékenykednek a kollégák, köztük jelentős számban az Eszterházy Károly Egyetem, a Szent István Egyetem Károly Róbert Campus (Gyöngyös) oktatói, valamint olyan intézmények kutatói mint pl. a Dobó István Vármúzeum vagy a Heves Megyei Levéltár kutatói. A szakbizottságok konferenciákat, workshopokat szerveznek, ezek anyagait többnyire önálló kötetekben is megjelentetik. A MAB keretében folyó munkának fontos része a tudományos ismeretterjesztés, az áltudományos nézetekkel szemben a hiteles, tudományosan igazolt elméletek népszerűsítése. Ezt a célt nagyban elősegítik az ún. MAB-klubok programjai. A Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön (itt még junior klub is működik Domjánné Nyizsalovszky Rita szervezésében, s ez kifejezetten az iskolás korosztályt célozza meg) és Sárospatakon működő akadémiai klubok keretében a különböző tudományágak jeles képviselői tartanak előadásokat, amelyekkel a középiskolás korosztálytól kezdve a legidősebb érdeklődőkig mindenkit várnak a szervezők a nyilvános előadásokon. Érdemes még kiemelni, hogy a MAB kiadványaként Te mit tettél hozzá? címmel már két olyan kötet jelent meg, amelyben a régióban, így Egerben és Gyöngyösön tevékenykedő kutatók egy-egy rövidebb tanulmányban foglalják össze kutatási témájuk legújabb eredményeit.
Még a múlt évben az MTA minden szintjén, így a MAB-nál is a három évenkénti szokásos tisztújítás zajlott. Az új elnökség kezdeményezett-e valamilyen új kutatási projektet?
– Kaptay György akadémikus, a MAB új elnökének kezdeményezésére egy igazán figyelemre méltó közös kutatás indult el „MAB Régiós kutatások 2020-2023" átfogó címmel. Ennek a projektnek két vezető-koordinátora van: dr. Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem docense, valamint dr. K. Nagy Emese, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékánja a MAB Pedagógiai Szakbizottságának az elnöke.

A Heves megyei tervekről, magáról a kutatás jellegéről, a részt vevőkről K. Nagy Emesét kérdezzük.
K. Nagy Emese, a MAB Pedagógiai Szakbizottság elnöke: Az új elnökség iránymutatásának megfelelően, a kutatómunka és a tudományos ismeretterjesztés révén kívánunk hozzájárulni a régió társadalmi és gazdasági folyamatainak értelmezéséhez és a lehetséges javító megoldások feltárásához, aktuálpolitikától mentesen, de a régió fejlődése iránti elkötelezettségünket hangsúlyozva, lehetőség szerint stratégiai területeket és fejlesztési irányokat meghatározva. Ennélfogva, tudományosan megalapozott válaszokat dolgozunk ki a régió, benne Heves megye társadalmát és gazdaságát érintő valós problémákra, ezek közép- és hosszútávú hatásainak vizsgálatával, továbbá különböző alternatívák kidolgozásával, amelyek a régió fenntartható fejlődését szolgálják.
- Hol tartanak a kutatás előkészületei?
- Egy 15-20 szerző munkáját összefoglaló tanulmánykötet megjelenésének az előkészületei folynak, amely kitér majd a vidék-fejlesztés lehetőségeire, a falusi turizmus lehetőségeinek kiaknázására, emellett a meglévő természeti kincsek hatékony feltárásának és hasznosításának lehetőségeire. Ezen túl egy olyan kötet megjelenését is tervezzük, amely a régió szociális és oktatási problémáinak az elemzéséről és fejlesztési irányvonalak meghatározásáról szól. Ebben a kötetben az egészségügyi, a szociális és az oktatási problémák feltárásán keresztül, a munkaerőpiaci helyzetet érintve szeretnénk javaslatokat megfogalmazni a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi mobilitásának az elősegítésére.
- Minderről hol tájékozódhatnak az érdeklődők?
- Az MTA MAB honlapján folyamatos jelenlétet tervezünk megvalósítani, ahol az érdeklődők a Kutatási Bizottság munkájáról és az első konferencia-felhívásunkról tájékozódhatnak majd. A közelgő konferencia címe „Tudománnyal a Régióért", időpontja: 2021. április 12.


< Vissza