Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Sikeres habilitáció

Utolsó módosítás: 2020. november 16.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa szervezésében került sor Dr. Kelemen Judit (DLA) magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira 2020. november 13-án.

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A zenei nevelés története / History of Music Education

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Mátyás-korabeli zenei nevelés Patakon a Szalkai-kódex tükrében / Reconstruction of music education under King Matthias in Sáros-Patak based upon the Szalkai Codex

A benyújtott dolgozat címe: Ének-zene tantárgy-pedagógia tanító alapszakos hallgatók számára

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:

Elnök: Pukánszky Béla, DSc, dr. habil., egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, dr. habil., Professor Emeritus, EKE
Opponens: Döbrössy János, DLA, dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, ELTE
Opponens: Sándor Zoltán, DLA, dr. habil., egyetemi tanár, ME
Pótopponens: Kutnyánszky Csaba, DLA, dr. habil., egyetemi tanár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Tag: Dienes Dénes, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Tag: Kis-Tóth Lajos, PhD, dr. habil., ny. főiskolai tanár
Póttag: Bolvári-Takács Gábor, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Magyar Táncművészeti Egyetem
Titkár: Aszalos Bence, DLA, dr. habil., egyetemi docens, EKE
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Kis Katalin, PhD, főiskolai docens, EKE

A sikeres habilitációhoz ezúton gratulálunk!


Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Líceum, Konferenciaterem

Onnline megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=ZzxOkX5olNI&feature=youtu.be 


< Vissza