Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TÁJÉKOZTATÁS a távolléti oktatáshoz kapcsolódóan

Utolsó módosítás: 2020. november 12.

Tisztelt Hallgatók!
A 14/2020. (XI.12.) sz. Rektori-Kancellári utasítás szerint 2020. november 12-től valamennyi tagozaton digitális (online) formában folytatódik az oktatás intézményünkben. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
1. Oktatóink az őszi félévre meghirdetett kurzusok leírásaiban közzétett követelmények teljesítésének esetlegesen megváltozott módjáról és idejéről elektronikusan tájékoztatják a hallgatókat.
2. A hallgatók az érintett kurzus konzultációját megelőző munkanapig Neptun üzenetben tájékoztatást kapnak az adott kurzuson való online részvétel lehetőségéről és annak részleteiről.
3. Intézményünk az oktatás távoktatás formában történő megvalósításához elsősorban a Moodle keretrendszer használatát támogatja. Ennek használatáról a hallgatóink a https://elearning.uni-eszterhazy.hu/ oldal főmenü, a Moodle használói segédlet a hallgatók számára c. menüpontban találnak részletes leírást.
4. A távoktatás során az oktató a kurzus órarendi idejének teljes hosszában valós idejű konzultációs lehetőséget biztosít a hallgatók számára.
5. Az oktatás távolléti jellegéből következően a tanórákon való kötelező részvétel nem értelmezhető, ezért felfüggesztésre kerül a TVSZ. 35.§ (2) – (5), valamint a (7) és (8) bekezdések.
6. A hallgatók online jelenléte csak az órák órarendi idejében várható el.
7. A videokonferenciával szervezett órákon jelenlévő hallgatók élőképpel kötelesek bejelentkezni. Amennyiben erre nincs mód, arról a hallgató köteles az oktatót tájékoztatni.
8. A félév folyamán a hallgatói ügyintézés mellett az oktatókkal való kapcsolattartás is elsősorban elektronikus úton történhet. Oktatóink elérhetőségeit a kurzusleírások tartalmazzák, de a főállású oktatóink email-címe az Egyetem weboldalán található telefonkönyvben is megtalálható.
9. Könyvtári szolgáltatásunk korlátozottan továbbra is a hallgatóink rendelkezésére áll.
10. Az őszi félév befejezését az oktatási naptár jelenlegi ütemezése szerint tervezzük, de a járvány helyzetétől függően ez változhat.
A fentiek megvalósítása nagy erőfeszítést igényel mindannyiunktól. Egészségük megőrzése mellett a tavaszi félévi követelmények sikeres teljesítését kívánjuk Hallgatóinknak!
Eger, 2020. november 12.

Dr. Csáfor Hajnalka sk.                                                                       Kalóné Szűcs Erzsébet sk.
oktatási rektorhelyettes                                                                       oktatási főigazgató


< Vissza