Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TÉNYEK, ADATOK

Utolsó módosítás: 2018. április 19.

A kar legfontosabb adatai:

A kar neve: Pedagógiai Kar

Képzési területek: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet-közvetítés, művészet

Dékáni feladatok ellátásával megbízott dékánhelyettes: Dr. Mező Ferenc, egyetemi docens

A Dékáni Hivatal vezetője: Sutus Olívia Tímea

Főállású oktatói létszám a Karon: 79 fő

Minősítettek aránya: 66/%

A kari képzési szerkezet:

alapképzések (BA)
andragógia (N.L) - Letölthető szaklelírás
csecsemő- és kisgyermeknevelő (N,L) - Letölthető szakleírás
informatikus könyvtáros (N, L, T) - Letölthető szakleírás
mozgóképkultúra és médiaismeret (N,L) - Letölthető szakleírás
óvodapedagógus (N, L) - Letölthető szakleírás
pedagógia (N,L) - Letölthető szakleírás
tanító (N, L) - Letölthető szakleírás

osztatlan tanári szakok (O)
angol nyelv és kultúra tanára (általános és középiskolai)-média-, mozgókép és kommunikációtanár (N,L)
informatikatanár (általános iskolai)-média-, mozgókép és kommunikációtanár (N,L)
magyartanár (általános iskolai)-média-, mozgókép és kommunikációtanár (N,L)
média-, mozgókép és kommunikációtanár-rajz- és vizuális kultúra-tanár (N)
német nyelv és kultúra tanára (általános és középiskolai)-média-, mozgókép- és kommunikációtanár (N,L)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános és középiskolai)-média-, mozgókép- és kommunikációtanár (N,L)

Letölthető szakleírás - média-, mozgókép és kommunikációtanár

mesterképzések (MA)
informatikus könyvtáros (N, L) - Letölthető szakleírás
mozgóképművész (N, L) - Letölthető szakleírás
neveléstudományi (N, L) - Letölthető szakleírás

tanári szakképzettségek
inkluzív nevelés tanára (N,L) - Letölthető szakleírás
játék- és szabadidőszervező tanár(N,L) - Letölthető szakleírás
kollégiumi nevelőtanár (N,L) - Letölthető szakleírás
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár (N,L) - Letölthető szakleírás
multikulturális nevelés tanára (N,L) - Letölthető szakleírás
pedagógiai értékelés és mérés tanár (N,L) - Letölthető szakleírás
pedagógia tanár (N,L) - Letölthető szakleírás
tehetségfejlesztő tanár (N,L) - Letölthető szakleírás

doktori képzések (PhD)
neveléstudományi DI - Letölthető szakleírás

szakirányú továbbképzések

- letölthető szakleírások: http://felvi.ektf.hu/index.php/page/view/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes 
családkonzulens/Családterapeuta (L)
egészségfejlesztő mentálhigiéne (L)
fejlesztő-differenciáló szakpedagógia (L)
felnőttképzési menedzser (L)
felnőttképzési szervező (L)
gyakorlatvezető mentortanár (L)
információtechnológia (L)
interaktív e-könyvtár (L)
kisgyermek pedagógia (L)
nemzetiségi - kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő
szakember (L)
szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére (L)
tanári mesterség IKT alapjai (L)

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések 

- letölthető szakleírások: http://felvi.ektf.hu/index.php/page/view/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes 
egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés (L)
gyakorlatvezető mentortanár (L)
kisgyermekpedagógia (L)
kistérségi tanügyigazgatási feladatok (L)
közoktatási vezető pedagógus szakvizsga (L)
mérési-értékelési feladatok (L)
minőség- és folyamatmenedzsment (L)
pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (L)
szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére (L)
tanári mesterség IKT alapjai (L)
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (L)
vizsgaelnöki feladatok (L) 

felsőoktatási szakképzések
csecsemő és kisgyermeknevelő (N,L) - Letölthető szakleírás
televíziós műsorkészítő (N,L) - Letölthető szakleírás


< Vissza