Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TÉNYEK, ADATOK, SZAKOK

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 02.

A kar legfontosabb adatai:

A kar neve: Pedagógiai Kar
Képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés
Dékán: Kovácsné Dr. habil. Nagy Emese, egyetemi docens
Megbízott dékánhelyettes: Dr. Mogyorósi Zsolt, főiskolai docens
A Dékáni Hivatal vezetője: Sutus Olívia Tímea
Főállású oktatói létszám (2018/2019-es tanév 1. féléves statisztika alapján) a Karon: 68 fő, ebből Egri Campus: 27 fő, Jászberényi Campus: 23 fő, Sárospataki Comenius Campus: 18 fő

A kari képzési szerkezete:

Alapképzések (BA)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: dr. Szebeni Rita
gyógypedagógia (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Dávid Mária
közösségszervezés (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. habil. Simándi Szilvia
óvodapedagógus (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Kelemen Judit
pedagógia (N,L) - Szakleírás - Szakfelelős: Dr. Mogyorósi Zsolt
tanító (N,L) - Szakleírás- Szakfelelős: Dr. Molnár Marietta

Osztatlan tanári szakok (O)
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (10 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (11 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn

Mesterképzések
tanári - pedagógiatanár (2 félév) - Szakfelelős: Dr. Kovács László
osztatlan tanári képzés - közösségi művelődés tanár (4 félév) - Szakfelelős: Dr. habil. Tengely Adrienn

Diszciplináris mesterképzések
neveléstudományi (N, L) - Szakfelelős: Dr. Virág Irén

Doktori képzések (PhD)
neveléstudományi DI

Szakirányú továbbképzések - szakleírások: itt letölthetők
egészségfejlesztő mentálhigiéne (L)
fejlesztő-differenciáló szakpedagógia (L)
felnőttképzési és felnőttoktatási szervező (jászberényi helyszínen) (L)
felnőttképzési menedzser (L)
felnőttképzési szervező (L)
gyakorlatvezető mentorpedagógus (L)
inkluzív nevelés pedagógusa (L)
játék- és szabadidő-szervező pedagógus (L)
kisgyermek pedagógia (L)
kollégiumi nevelő (L)
multikulturális nevelés pedagógusa (L)
nemzetiségi - kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő
szakember (L)
pedagógiai értékelés és mérés pedagógusa (L)
tehetségfejlesztő pedagógus (L)

Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések - szakleírások:  itt letölthetők
egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés (L)
fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (jászberényi helyszínen) (L)
gyakorlatvezető mentortanár (L)
gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsga (L)
kisgyermek pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő (L)
közoktatási vezető pedagógus szakvizsga (L)
pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (L)
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő (L)
vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus-szakvizsga (L) 

Az aktuális szakleírások megtekinthetők ide kattintva.

Újabb tanítói műveltségterület megszerzésére irányuló részismeretei képzés tanítói oklevéllel rendelkezők számára
Bővebb infromáció és a jelentkezési lap elérhető ide kattintva.


< Vissza