Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dékáni Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. július 28.

A dékáni hivatal a dékán irányítása alá tartozó, a kar adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egység.

A Dékáni Hivatalt a dékáni hivatalvezető vezeti, feladatait az SZMR-ben, a kar működési rendjében, illetve a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

A Dékáni Hivatal feladatai különösen:
- a kar hivatali ügyviteli tevékenységének végzése,
- a kari tanács és a kari tanács mellett működő bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztrációs előkészítése;
- a hallgatói tanulmányi kérelmek elbírálása, együttműködve a kari kreditátviteli és tanulmányi bizottságokkal;
- a hallgatói mobilitás segítése;
- a kar gazdasági-, személyzeti- és munkaügyeivel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység ellátása;
- oktatás, kari szervezési feladatok ellátása;
- vezetői döntések adminisztratív előkészítése

 Cím:  Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal, 3300 Eger, Klapka út 12. (Érsekkerti épület)

Dékáni hivatalvezető 
Sutus Olívia Tímea
Érsekkerti épület I.em. 106.
Hivatalos kérvények, kérelmek beadása esetén e-mailcím: pkdh@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 36 520-459

Kari ügyintéző: Kelemenné Kiss Katalin
Érsekkerti épület I.em. 104.
E-mail: k.kiss.katalin@uni-eszterhazy.hu
Tel.: +36 36 523-468

Hallgatói ügyfélfogadási rend szorgalmi időszakban:
Hétfő:    9:00 - 11:00
Szerda: 13:00 - 15:00
Péntek: 8:30 - 11:00


A Kar szakjainak felvételi adminisztrációját az Oktatási Igazgatóság Felvételi és Képzésszervezési Osztály végzi.


< Vissza