Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Roma Szakkollégium

Utolsó módosítás: 2018. június 13.

Egri Roma Szakkollégium

Az Eszterházy Károly Egyetem Roma Szakkollégiuma 2011. decemberében alakult, az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégium, mely 2016. június 30-ig a Pedagógiai Karon, ezt követően a Gazdaságtudományi Karon végezte tevékenységét.


A szakkollégium célja olyan értelmiségi cigány/roma fiatalok segítése, akik felelősséget éreznek és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért. Ennek érdekében a szakkollégium, a hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozása a cél, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás aktív módon megvalósul.

A Szakkollégium célja, hogy feltételeket biztosítson, és kereteket nyújtson tagjainak:
- igényes szakmai és tudományos munkára,
- identitás- és személyiségfejlesztésre,
- széleskörű szakmai és közismeretek megszerzésére,
- szakmai mentor igénybevételére,
- egyéni tanulmányi terv szerinti fejlődésre,
- reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítására,
- aktív és felelős közéleti tevékenységre,
- személyes és szakmai kompetenciáik fejlesztésére.

Mindezen célok eléréséhez a Szakkollégium az alábbi feltételekkel, és lehetőségekkel járul hozzá:
- Hallgatói öntevékenységre épülő, tudományos igényű szakmai kurzusok, körök, előadások, tréningek szervezése.
- A hallgatók megszerzett tudásának a cigány/roma közösségekbe történő visszaáramoltatása
- A Főiskolán folyó tehetséggondozó programokba, szakmai és kutatói tevékenységbe való bekapcsolódás biztosítása, ennek mentorálása.
- A lehetőségekhez mérten más, hasonló jellegű intézményekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés biztosítása.
- Az idegennyelvtudás elmélyítéséhez szükséges feltételek elősegítése.

- Közös értékeken és együttes cselekvésen alapuló közösségi életforma kereteinek megteremtése.
- A demokratikus magatartásforma elsajátítását elősegítő kollégiumi önkormányzat és nyilvánosság rendszerének kiépítése és működtetése.
- Haladó kollégiumi hagyományok ápolása.
- Kurzusok és egyének autonómiájának biztosítása.
- Kulturális és közösségfejlesztő programok szervezése.
- Szakmai és tudományos eredményekért – szükség esetén szociális helyzetet is figyelembe véve
- ösztöndíjjal való jutalmazás lehetőségének biztosítása. 

A Szakkollégium működéséhez szükséges kollégiumi férőhelyeket, tárgyi eszközöket az Eszterházy Károly Főiskola biztosítja.
A Szakkollégium az eltelt idő alatt különböző közösségi rendezvényeket szervezett a roma hagyományok ismertetésére, sikeres roma életutak bemutatására és az előítéletek, tolerancia témakörében folytatott eszmecserére. 

Elérhetőségek:
EKE - GTK Szociálpedagógia Tanszék
3300 Eger, Egészségház u. 4.
honlap: www.ekfromaszakkoli.hu, e-mailcím: eger@ekfromaszakkoli.hu 


< Vissza