Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kutatási egységek

Utolsó módosítás: 2017. március 06.

Karunkon az alábbi kutatóközpontok és -csoportok működnek kiváló eredménnyel és kisugárzással

Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK):
A kiemelkedően eredményes kutatóközpontunk célja a regionális és interregionális pedagógusképző intézmények, valamint a pedagógusképző és közoktatási intézmények közötti hálózati együttműködés feltételeinek megteremtése. Szoros együttműködésben a Neveléstudományi Doktori Iskolánkkal az ÉRPEK tevékenységi körébe tartozik az intézményben folyó pedagógiai kutatások szakmai támogatása, a képzők képzése, a pedagógus-továbbképzés, a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzésének koordinálása.

Multimédia Kutatólaboratórium:
Az Eszterházy Károly Egyetem Multimédia Kutatólaboratóriuma 1997-ben alakult. A labor létrehozásának célja multimédiás anyagok hatékonyságának, pedagógiai-pszichológiai hátterének kutatása, valamint saját fejlesztésű oktatási és ismeretterjesztő, on-line és off-line multimédia anyagok tervezése és kivitelezése. A labor további feladata az elektronikus és távoktatási tananyagok, valamint a főiskola web-oldalainak folyamatos fejlesztése és karbantartása. A Multimédia Kutatólaboratórium tevékenysége szakmai hátteret biztosít több felsőfokú szakképzéshez (multimédiafejlesztő, médiatechnológus), hazai és határon túli pedagógus- továbbképzésekhez, valamint részt vesz a tanár szakos hallgatók portfólió-fejlesztésének szakmai irányításában. Az eltelt közel 16 év alatt több mint 30 db komplett oktató és ismeretterjesztő multimédia, több videó CD és Photo CD készült el, melyek közül négy az egyik legrangosabb taneszközöket értékelő hazai elismerésben, Hungarodidact-díjban részesült. A labor létszáma jelenleg 6 fő.

Kognitív és Kommunikációs Kutatóközpont (KKK):
Egyetemünk meglévő szellemi erőforrásai lehetővé tették egy új kutatóközpont, a Kognitív és Kommunikációs Kutatóközpont kialakítását. A Kutatóközpont keretében működik egy pszichológiai laboratórium, mely fontos szerepet játszik a tanárképzés információtechnológiai megújításának elemezésében, valamint a meglévő csecsemő- és kisgyermeknevelő szak és a tervezett gyógypedagógiai képzés kutatási és módszertani megalapozásában és természetesen a kognitív kutatásokban is.

IKT-kutatás és innováció a főiskolán:
Az EKF az IKT területén évek óta széles körű, rendszerszemléletű, inter- és transzdiszciplináris kutatásokat és fejlesztéseket folytat. Ezekben különös szerepet kap a tudásbázis-szolgáltatások fejlesztése, kollaboratív innovációs hálózatok kialakítása és tesztelése, valamint az e-learning teljes spektrumára kiterjedő tartalmi és módszertani fejlesztések sora. Ez a munka a tudományos alapokat rakja le egy digitális taneszköz-akkreditációs központ magyarországi (egri) székhelyének kialakításához.

További kutatócsoportjaink:
A fentebb említett tevékenységek, továbbá a folyó és tervezett pályázatok, konferenciák, workshopok stb. megvalósítását kiemelten támogatják konkrét kutatásokra létrehozott csoportjaink:
Alkalmazott Pszichológiai Kutatócsoport – a kutatóműhely célja az alkalmazott pszichológia és határterületeihez kapcsolódó kutatási és fejlesztési tevékenység végzése. A kutatóműhelyben együttműködő partnerek kutatási tevékenységének összehangolása, a kutatómunka facilitálása, pályázati források felkutatása, a kutatási és a publikációs tevékenység támogatása.
Felnőttképzési és Közművelődési Kutatócsoport – a műhely célja: a felnőttképzés és közművelődés területén elméleti alapkutatásokat, valamint empirikus kuta-tásokat és fejlesztéseket beindítani, majd kiteljesíteni a főiskolai, valamint a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények műhelyeivel együttműködve.
Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK) – a kutatócsoport interdiszciplináris kutatásokat folytat az információs társadalom kérdéskörében. A kutatások elsősorban a tudásalapú gazdaság és a tudásközéppontú társadalom humán komponensére koncentrálnak, különös súlyt helyezve az új típusú tanulási környezetek, tanulási formák és tanulási kapcsolatok gyakorlatközeli kutatására.
Neveléstudományi Kutatócsoport – tevékenységi körébe tartoznak a tanárképzés, pedagógia szakos nevelőtanár-képzés gyakorlatát vizsgáló, fejlesztési célú kutatások, valamint a közoktatásban zajló változások, problémák feltárásával foglalkozó kutatások, amelyek közvetve szolgálják a tanárképzési gyakorlat fejlesztését.
Tanárképzési és Pedagógus-továbbképzési Módszertani Kutatócsoport – a műhely célja: a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai, szakmód-szertani és gyakorló iskolai kutatási feladatok összehangolása, közös kutatásfejlesztések meghatározása, pályázati források felkutatása.
Társadalomtudományi Kutatócsoport – tevékenységi köre a következő területeket öleli fel: szociális és gyermekvédelmi vizsgálatok; érték- és attitűdvizsgálatok a szociális szakmai identitás kialakításában; pályaszocializációs kutatások; különböző munkaformák szerepe a szociális képzésben; a magyar és a külföldi pályaorientáció gyakorlatának összehasonlító vizsgálata.


< Vissza