Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oktatói kitüntettetek, ösztöndíjasok

Utolsó módosítás: 2017. március 06.

KITÜNTETÉSEK, TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK:

Médiainformatika Intézet

Mozgóképkultúra Tanszék

Koltai Lajos:
Európa díj 
Prima Primissima díj 

Neveléstudományi Intézet

Andragógia és Közművelődési Tanszék

Dr. Simándi Szilvia:
MAB Mérei Ferenc Tudományos Díj (2012)
ERASMUS oktatói mobilitás - Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Ausztria (2011)

Fekete Ilona Dóra:
ERASMUS oktatói mobilitás - Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Ausztria (2011)

Pedagógia Tanszék

Dr. Kállai Ernő:
„Múltunk közös lesz a jövőben is" Díj (2013)
Justitia Regnorum Fundamentum Díj (2013)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011–2014)
A „Szebb Jövőéért" Díj (2009)

Dr. Mogyorósi Zsolt:
Somos Lajos-díj (2012)

Dr. Ollé János:
Multimédia az oktatásban gyűrű – tananyag díj (2013)
SULINETWORK díj (2012)
Hutter Ottó-díj (2012)

Dr. Virág Irén:
MTA– MAB Mérei Ferenc tudományos díj (2014)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2012–2015)
Eszterházy Károly Főiskoláért díj (2011)

Pszichológia Intézet

Dr. Dávid Mária:
„Magyar Bölcsődékért" Akócsi Ágnes díj (2011)
A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2010)

Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna:
Pro Academia Agriensi díj (2012)
Kiss Árpád díj (2008)

Dr. Hanák Zsuzsanna:
A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2012)

Dr. Hatvani Andrea:
Eszterházy Károly Emlékérem (2012)

Dr. Kovács Kristóf:
Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíja (2014)

Dr. Szebeni Rita:
Miskolci Akadémiai Bizottság Mérei Ferenc Tudományos díj (2013)

Dr. Taskó Tünde:
Eszterházy Károly Emlékérem (2014)
Miskolci Akadémiai Bizottság Mérei Ferenc Tudományos díj (2010)

Dorner László:
Minőségi Tudományos Publikációk Díja – EKF (2015)
Balassi Intézet ösztöndíja (tanulmányút) (2015)

Szociálpedagógia Tanszék

Dr. Czövek Andrea:
Az Eszterházy Károly Főiskoláért Díj – 2013
Somos Lajos díj - 2009

Dr. Fazakas Ida:
Magyar Ösztöndíj Bizottság - Pályaorientáció a magyar és román iskolarendszerben. Összehasonlító vizsgálat., önálló kutatás, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2012.10.-2013.02.

Dr. Hadnagy József:
Minisztériumi kitüntetés: A Magyar Felsőoktatásért 2015. szeptember

Dr. Szilágyi István:
Az Eszterházy Károly Főiskoláért díj - 2010

 

KARI DÍJAK:

Dr. Somos Lajos díj:


 Dr. Somos Lajos

Dr. Somos Lajos (magyar-német szakos középiskolai tanár) a magyar nevelő-képzés kiemelkedő alakja. Rendkívüli szegénységből küzdötte fel magát népi származású értelmiségivé. A Pyrker érsek által alapított első magyar tannyelvű tanítóképző hagyományainak ápolásában, megőrzésében és átörökítésében, majd az egri főiskolai tanárképzés tekintetében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Tevékeny élete 45 éven át szervesen kapcsolódott intézményünk, Heves megye és Eger pedagógusképzéséhez. Az 1930-as kezdetektől, mint tanítóképző-intézeti tanár; 1938-tól, mint igazgató, egészen a képző 1948-as államosításáig, azt követően pedig 1959-ig, a megszűnéséig hű maradt a tanítóképzés magasztos eszméjéhez.
A főiskolára, szeretett líceumához 1959-ben került vissza, ahol további tevékeny évek következtek igazgatóhelyettesi és neveléstudományi tanszék vezetői minőségében. Országos elismertségét magas színvonalú nevelő-oktató, illetve tudományos és közéleti tevékenységével szerezte. Gazdag munkásságát számos könyv, több száz publikáció és kitüntetések dicsérik.
Az Eszterházy Károly Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás, annak jogutódja a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, majd Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar – mint jogi személy – belső kitüntetést alapított.
A kitüntetés célja a tanárképzés, a neveléstudomány, a pszichológia és a szociális képzés érdekében több éven át végzett eredményes és színvonalas munka, oktatói tevékenység, tudományos munka, kiemelkedő közéleti tevékenység és személyes példamutatás, valamint a karhoz tartozó szakokon, a kiemelkedő hallgatói eredmények méltó elismerése.

A díjban részesült oktatók:

2016: Dr. Simándi Szilvia, főiskolai docens - Neveléstudományi Intézet
2015: Dr. Virág Irén, főiskolai docens - Neveléstudományi Intézet
2015: Dr. Bárdos Jenő, professor emeritus
2014: Dr. Kis-Tóth Lajos intézetigazgató, főiskolai tanár - Humáninformatika Tanszék
2013: Dr. Hauser Zoltán, főiskolai tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
2013: Dr. Falus Iván, Professzor Emeritus – ÉRPEK
2012: Dr. habil. Komenczi Bertalan, egyetemi tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tsz.
2012: Dr. Mogyorósi Zsolt, adjunktus - Neveléstudományi Tanszék
2010: Herpainé Lakó Judit, adjunktus - Andragógiai és Közművelődési Tanszék
2009: Dr. Czövek Andrea, adjunktus - Szociálpedagógia Tanszék
2008: Dr. Hatvani Andrea, főiskolai docens - Pszichológia Tanszék
2008: Dr. Szilágyi Klára, egyetemi docens - Szociálpedagógia Tanszék
2007: Tóthné dr. Parázsó Lenke, főiskolai tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
2006: Dr. Nagy Andor, főiskolai tanár - Neveléstudományi Tanszék
2006: Dr. Szilvási László főiskolai docens (posztumusz)


< Vissza