Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pedagógiai Kar díjai

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 02.

Somos Lajos-díj, és a Campus díjak díjazottjai

Somos Lajos-díj:


Dr. Somos Lajos

Dr. Somos Lajos (magyar-német szakos középiskolai tanár) a magyar nevelő-képzés kiemelkedő alakja. Rendkívüli szegénységből küzdötte fel magát népi származású értelmiségivé. A Pyrker érsek által alapított első magyar tannyelvű tanítóképző hagyományainak ápolásában, megőrzésében és átörökítésében, majd az egri főiskolai tanárképzés tekintetében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Tevékeny élete 45 éven át szervesen kapcsolódott intézményünk, Heves megye és Eger pedagógusképzéséhez. Az 1930-as kezdetektől, mint tanítóképző-intézeti tanár; 1938-tól, mint igazgató, egészen a képző 1948-as államosításáig, azt követően pedig 1959-ig, a megszűnéséig hű maradt a tanítóképzés magasztos eszméjéhez.
A főiskolára, szeretett líceumához 1959-ben került vissza, ahol további tevékeny évek következtek igazgatóhelyettesi és neveléstudományi tanszék vezetői minőségében. Országos elismertségét magas színvonalú nevelő-oktató, illetve tudományos és közéleti tevékenységével szerezte. Gazdag munkásságát számos könyv, több száz publikáció és kitüntetések dicsérik.
Az Eszterházy Károly Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás, annak jogutódja a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, majd Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar – mint jogi személy – belső kitüntetést alapított.
A kitüntetés célja a tanárképzés, a neveléstudomány, a pszichológia és a szociális képzés érdekében több éven át végzett eredményes és színvonalas munka, oktatói tevékenység, tudományos munka, kiemelkedő közéleti tevékenység és személyes példamutatás, valamint a karhoz tartozó szakokon, a kiemelkedő hallgatói eredmények méltó elismerése.

A díjban részesült oktatók:
2019: Lívják Emília, mesteroktató - Sárospataki Comenius Campus, Reáltudományok Intézete
2019: Dr. Kovács László, főiskolai docens - Neveléstudományi Intézet, Pedagógia Tanszék
2018: Dr. habil. Hanák Zsuzsanna, főiskolai tanár - Pszichológia Intézet
2018: Lengyelné dr. Molnár Tünde intézetigazgató, egyetemi docens - Médiainformatikai Intézet
2017: Dr. Héjja-Nagy Katalin mb.dékánhelyettes, intézetigazgató, főiskolai docens - Pszichológia Intézet
2016: Dr. Simándi Szilvia, főiskolai docens - Neveléstudományi Intézet
2015: Dr. Virág Irén, főiskolai docens - Neveléstudományi Intézet
2015: Dr. Bárdos Jenő, professor emeritus - Neveléstudományi Doktori Iskola
2014: Dr. Kis-Tóth Lajos intézetigazgató, főiskolai tanár - Humáninformatika Tanszék
2013: Dr. Hauser Zoltán, főiskolai tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
2013: Dr. Falus Iván, Professzor Emeritus – ÉRPEK
2012: Dr. habil. Komenczi Bertalan, egyetemi tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tsz.
2012: Dr. Mogyorósi Zsolt, adjunktus - Neveléstudományi Tanszék
2010: Herpainé Lakó Judit, adjunktus - Andragógiai és Közművelődési Tanszék
2009: Dr. Czövek Andrea, adjunktus - Szociálpedagógia Tanszék
2008: Dr. Hatvani Andrea, főiskolai docens - Pszichológia Tanszék
2008: Dr. Szilágyi Klára, egyetemi docens - Szociálpedagógia Tanszék
2007: Tóthné dr. Parázsó Lenke, főiskolai tanár - Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
2006: Dr. Nagy Andor, főiskolai tanár - Neveléstudományi Tanszék
2006: Dr. Szilvási László főiskolai docens (posztumusz) 

Jászberényi Campus Tanay Antal-díj:

A díjban részesült oktatók:
2019: Kadosa Lászlóné, adjunktus
2018: Dr. Harmat Mária 

Sárospataki Comenius Campus A Sárospataki pedagógusképzésért- díj

A díjban részesült oktatók:
2019: Dr. Toma Kornélia, intézetigazgató, főiskolai docens


< Vissza