Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TDK

Utolsó módosítás: 2015. március 09.

Tudományos Diákköri Konferencia

BA és MA képzésben részt vevő hallgatóink konferenciaaktivitása elsősorban a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) keretében bemutatott pályamunkákra terjed ki.
Karunkon a TDK-munkára irányuló tehetséggondozás szervezett keretek között, műhelyek tevékenysége nyomán valósul meg. A kar keretein belül négy tehetség műhely fogja össze az egységhez tartozó tanszékek tehetséges hallgatóinak tudományos diákköri tevékenységét.

Céljaink:
1. Egyéni és csoportos konzultációkkal segítsük a hallgatók kutatási terveinek és céljainak megvalósítását.
2. A Szaktanszékekhez kapcsolódó tehetségeink számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az interdiszciplináris megközelítés szellemében megismerkedhessenek a TKTK tehetség műhelyeinek hallgatóival és közös gondolkodás induljon el az egyes kutatási témák kapcsán.
3. Közösségi programokkal és extrakurrikuláris programokkal támogassuk a hallgatók kutatási előmenetelét.
4. Segítséget adjunk a házi és országos TDK versenyekre.

Műhelyeink:
- Az Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója-Illés György Emlékére Tehetségműhely
- Az Ifjú Kulturális Szakemberek a Tudományért Tehetségműhely
- A Somos Lajos Tehetségműhely
- A Szociálpedagógia-Társadalomlélektani Tehetségműhely

Kari szinten a négy tehetségműhely tagjainak összefogásával komoly együttműködést alakítottunk ki a térség középiskoláival, akik immáron 2 éve egyre nagyobb létszámban kapcsolódnak be a Tehetség Útlevél programunkba.

Az alábbi táblázatok szemléltetik a karunkon folyó tehetséggondozó munka dinamikus fejlődését és eredményességét főiskolai összehasonlításban is:

A TKTK hallgatóinak ITDK/OTDK szereplése, 2009-2013
KAR XXIX. OTDK
(2009)
XXX. OTDK
(2011)
XXXI. OTDK
(2013)
Intézményi Nevezett Díjazott Intézményi Nevezett Díjazott Intézményi Nevezett Díjazott
TKTK összesen 39 22 7 (4) 69 41 7 (3) 119 50 14

 

BA-s és MA-s hallgatóink sokkal kisebb mértékben egyéb konferenciákon, tudományos pályázati kiírásokon vagy filmszemléken is szerepeltek. A vizsgált időszakban legeredményesebben a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint az informatikus könyvtáros szakos hallgatók teljesítettek. Ehhez társul még az egyéni publikációs aktivitás, amelyet nehéz követni, de a 2009-2013 közötti időszakban óvatos becslés mellett is több tucatnyi ilyen írás keletkezett. 2011-ben tudományos folyóiratot, pontosabban abban alsorozatot (A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum) is indítottunk azzal a szándékkal, hogy mind karunk, mind főiskolánk, mind egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói publikációs fórumot találjanak munkáik megjelentetésére.


< Vissza