Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács határozatai

Utolsó módosítás: 2021. február 09.

Az EKE TTK Kari Tanács határozatai (2016. július 1-től)


2021


I.26.

 • 1/2021. A Sporttudományi Intézetben meghirdetett adjunktusi pályázatról
 • 2/2021. A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2020/2021-es tanév tavaszi félévének munkaprogramjának elfogadásáról

2020


XII.08.

 • 20/2020. Az Élelmiszertudományi Intézet tanegység listáján szereplő tanegység névváltoztatásáról
 • 21/2020. Szőlészeti és Borászati Intézetben meghirdetett intézetigazgatói pályázatról
 • 22/2020. Szőlészeti és Borászati Intézet TDK felelős személyéről

XI.10.

 • 19/2020. Etika-sportetika-fair play tanegység bevezetéséről a Sporttudományi Intézetben és annak tárgytematikájáról

X.13.

 • 18/2020. A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2020/2021-es tanév őszi félévi munkaprogramjának elfogadásáról

VIII.28.

 • 16/2020. Gyógy- és fűszernövény termesztő Felsőoktatási szakképzési szak mintatantervének elfogadásáról
 • 17/2020. Szőlész-borász mérnöki szak záróvizsga bizottság elnökhelyettesi tisztségéről

VI.08.

 • 15/2020. A 2018/2019-as tanévre vonatkozó Kari Minőségügyi Önértékelés elfogadásáról

VI.02.

 • 12/2020. A Biológiai Intézetben Állattani Tanszéken meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 13/2020. A Biológiai Intézetben Növénytani és Növényélettani Tanszéken meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 14/2020. A Biológiai Intézetben Növénytani és Növényélettani Tanszéken meghirdetett tanársegédi pályázatról

V.20.

 • 11/2020. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévének záróvizsga bizottság elnökeinek megbízásáról

IV.20.

 • 9/2020. Vegyész mesterképzési szak és a hozzátartozó Élelmiszervegyész specializáció indításának kezdeményezéséről
 • 10/2020. Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés egri telephelyre történő regisztrációjáról

III.23.

 • 4/2020. Kémia BSc szakfelelős személyének megváltoztatásáról
 • 5/2020. Kémia osztatlan tanár szakon (4+1, 5+1) szakfelelős személyének megváltoztatásáról
 • 6/2020. A Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács elnöki megbízatásáról
 • 7/2020. A Természettudományi Kar Szőlész-borász TDK kör megalakításáról
 • 8/2020. A Természettudományi Kar Kitüntetési Bizottság tagjainak személyéről

II.24.

 • 3/2020. A Természettudományi Kar Szervezeti és működési Rendjének módosításának elfogadásáról

II.11.

 • 1/2020. A Természettudományi Kar Szervezeti és működési Rendjének módosításának elfogadásáról
 • 2/2020. A Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2019/2020-as tanév tavaszi félévének munkaprogramjának elfogadásáról

2019


XII.03. (Tájékoztató)

 • 24/2019. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéken meghirdetett egyetemi tanári pályázatról
 • 25/2019. címzetes egyetemi docens cím adományozásáról
 • 26/2019. az angol nyelvű Programtervező informatikus BSc szak mintatantervéhez 7 új tantárgy listájának elfogadásáról

IX.17. (Tájékoztató)

 • 23/2019. a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2019/2020-as tanév őszi félévi munkaprogramjának elfogadásáról

VII.16. (Tájékoztató)

 • 20/2019. az angol nyelvű programtervező informatikus (PTI) MSc szak szakindítási anyagának elfogadásáról
 • 21/2019. a programtervező BSc és programtervező FOSZ tantervi hálók megváltoztatásának elfogadásáról
 • 22/2019. a LEGO képzések tantárgy formájában való meghirdetése a hallgatók számára elfogadásáról

VI.19. (Tájékoztató)

 • 15/2019. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 16/2019. a Matematikai és Informatikai Intézet, Információtechnológia Tanszék meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 17/2019. a Matematikai és Informatikai Intézet, Számítástudományi Tanszékén meghirdetett adjunktusi pályázatról
 • 18/2019. a Biológiai Intézet, Állattani Tanszékén meghirdetett tanársegédi pályázatról
 • 19/2019. a Matematikai és Informatikai Intézet, Médiainformatika Tanszékén meghirdetett adjunktusi pályázatról

IV.28. (Tájékoztató)

 • 13/2019. Címzetes egyetemi docens cím adományozásáról
 • 14/2019. a "Természettudományi Kar Hallgató díjára" tett javaslat elfogadásáról

IV.02. (Tájékoztató)

 • 8/2019. az Informatikatanár (középiskolai tanár, 5+1) szak mintatantervének elfogadásáról
 • 9/2019. a Természettudományi Kar Tudományos Bizottsága ügyrendjéről
 • 10/2019. a Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Bizottsága ügyrendjéről
 • 11/2019. a Természettudományi Kar Minőségbiztosítási Bizottsága ügyrendjéről
 • 12/2019. a 2017/2018 éves minőségügyi jelentés elfogadásáról

II. 19. (Tájékoztató)

 • 6/2019. a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2018/2019-es tanév tavaszi félévi munkaprogramjának elfogadásáról
 • 7/2019. TTK SzMR módosításának elfogadásáról

I. 28. (Tájékoztató)

 • 5/2019. "A sakk oktatása és versenyszervezése" szabadon választható tanegység tanegységleírásának elfogadásáról

I. 08. (Tájékoztató)

 • 1/2019. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéken meghirdetett egyetemi tanári pályázatról
 • 2/2019. a Kémiatanár (középiskolai tanár, 5+1) szak mintatantervének elfogadásáról
 • 3/2019. a Térinformatikai asszisztens szakirányú továbbképzési szak mintatantervének elfogadásáról
 • 4/2019. a Természettudományi Kar 2019. évi záróvizsga-bizottságok elnökeiről

2018


XI. 10.

 • 27/2018. a Programtervező informatikus FOSZ képzés (gyöngyösi képzési helyen) indításának elfogadásáról

X. 09.

 • 22/2018. a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2018/2019-es tanév őszi félévi munkaprogramjáról
 • 23/2018. a Szervezeti és Működési Rend (A Természettudományi Kar Organogramja) módosításának elfogadásáról
 • 24/2018. Professzor Emeritus cím adományozásáról
 • 25/2018. Természettudományi Kar Tanulmányi és Kreditbizottság összetételének módosításáról
 • 26/2018. Természettudományi Kar Tudományos Bizottság összetételének módosításáról

VII. 17.

 • 21/2018. a "A komplex természettudomány-tanítás módszertana" szabadon választható tanegység tanegységleírásának elfogadásáról

VI. 07.

 • 10/2018. a Természettudományi Karon meghirdetett dékánhelyettesi pályázatról
 • 11/2018. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 12/2018. a Matematikai és Informatikai Intézet, Számítástudományi Tanszékén meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 13/2018. a Matematikai és Informatikai Intézetben meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 14/2018. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszékén meghirdetett egyetemi docensi pályázatról
 • 15/2018. a Természettudományi Kar "Jó tanuló, jó sportoló" díjára tett javaslat elfogadásáról
 • 16/2018. a Természettudományi Kar "Jó tanuló, jó sportoló" díjára tett javaslat elfogadásáról
 • 17/2018. a "Hallgató a Tudományért" díjra történő felterjesztéséről
 • 18/2018. a "Hallgató a Tudományért" díjra történő felterjesztéséről
 • 19/2018. a "Hallgató a Hallgatóért" díjra történő felterjesztéséről
 • 20/2018. a 2016/2017 éves minőségügyi jelentés elfogadásáról

IV. 24.

 • 6/2018. az Osztatlan testnevelőtanár (11 féléves) szak mintatantervének elfogadásáról
 • 7/2018. a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2017/2018-as tanév tavaszi félévi munkaprogramjáról
 • 8/2018. a Természettudományi Kar 2018. évi záróvizsga-bizottságok elnökeiről
 • 9/2018. az Osztatlan kémiatanár (10, 11, 12 féléves) és a Kémiatanári MA szak mintatantervének módosításáról

I. 9.

 • 1/2018. a Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékén meghirdetett egyetemi tanári pályázatról
 • 2/2018. a Sporttudományi Intézetben meghirdetett egyetemi tanári pályázatról
 • 3/2018. Professzor Emeritus cím adományozásáról
 • 4/2018. Természettudományi Kar Tanulmányi és Kreditbizottság összetételének módosításáról
 • 5/2018. az Osztatlan testnevelőtanár (10, 11, 12 féléves) és a Sport- és rekreációtervezés szak mintatantervének módosításáról

2017


V.12.

 • 7/2017. a 2015/2016 éves minőségügyi jelentés elfogadásáról

III.14.

 • 1/2017. a Természettudományi Kar 2017. évi záróvizsga-bizottságok elnökeiről
 • 2/2017. az Edző (BSc) szak szakfelelősének megbízásáról
 • 3/2017. a Sport- és rekreációszervező (BSc) szak szakfelelősének megbízásáról
 • 4/2017. az osztatlan tanárképzés testnevelő tanár szakok tanegység listáinak változásáról
 • 5/2017. a Természettudományi Kar Tanulmányi és Kredit Bizottsága ügyrendjéről
 • 6/2017. a Természettudományi Kar Kari Tanácsa 2016/2017-es tanév tavaszi félévi munkaprogramjáról

2016


XI.09.

 • 2/2016. az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar Szervezeti és Működési rendjéről
 • 3/2016. a Programtervező informatikus FOSZ, Programtervező informatikus BSc, osztatlan képzés informatika szakos tanár, Földrajztanár MA, osztatlan képzés földrajz szakos tanár szakokon a képzések szakfelelőseinek változásáról
 • 4/2016 az osztatlan képzés informatika szakos tanár szak, és osztatlan képzés matematika szakos tanár szak tanegység listáinak változásairól nappali és levelező tagozaton
 • 5/2016 a Programtervező informatikus (FOSZ) szak szakfelelősének módosításáról
 • 6/2016 a Programtervező informatikus (BSc) szak szakfelelősének módosításáról
 • 7/2016 az osztatlan tanárképzés Informatika szakos tanár szak szakfelelősének módosításáról
 • 8/2016 a Földrajztanár (MA) szak szakfelelősének módosításáról
 • 9/2016 az osztatlan tanárképzés Földrajz szakos tanár szak szakfelelősének módosításáról

X.05.

 • 1/2016. a Kari Tanács 2016/2017-es tanév 1. féléves munkaprogramjáról

Korábbi határozatok


< Vissza