Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Ismertető

Utolsó módosítás: 2019. május 24.

A botanikus kert bemutatása

A Botanikus kert honlapja


A Botanikus Kert vadkamerával készített felvételeinek galériája

Ízelítőül:


Megújult az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertje Egerben. A csaknem egy hektáros területen két nagyobb, egymáshoz is kapcsolódó beruházást hajtottak végre. Megújították a magyarországi tájegységek növényvilágát bemutató élőhelyeket, valamint javultak a feltételei a ritka - a Bükk-hegységben előforduló - növényfajok szaporításának is.

A botanikus kert Eger város lakóterületének peremén, az Almagyar dombon helyezkedik el, jelenlegi területe 9526 m2. A gyűjtemény fontos zöld felülete a városnak, valamint kiemelkedő gyakorlati terepe a főiskolai hallgatóknak. A kert 1967-ben került a főiskola tulajdonába, több mint 600 növényfajnak ad otthont, melyek közül 200 védett.

A gyűjtemény helyi jelentőségét két fő értéke adja:

 • Bemutatja a hazai flóra, valamint a Kárpát-medence növényfajait
 • Növeli a fennmaradási esélyét azoknak a védett növényfajoknak és társulásoknak melyek a Bükk-hegységből, valamint az Északi-középhegység más élőhelyeiről származnak

A botanikus kert rekonstrukciójának főbb elemei:

 • A gyűjtemény élőhelyfoltjainak - Alpokalja, Északi-középhegység, Dél-Dunántúl, mezofil gyep, lápteknő, sziklakert - megújítása
 • Az eredeti élőhelyén kívül nevelt fajok megőrzése, szaporítási kísérletek végrehajtása [kriptogám (spórás) növények vegetatív szaporítási lehetőségei kísérleti úton]

A beruházás során a főiskola olyan egyedi kertszerkezetet hozott létre, ami egyrészt figyelembe veszi a kert jelenlegi adottságait (elhelyezkedés, meglévő növénytársulások stb.), másrészt közvetett eredményként jól szolgálja a főiskola és Eger város egyéb kapcsolódó tevékenységeit is.

A legfontosabb programelemek és részcélok:

 1. Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója, fás és lágyszárú növényanyag pótlása, kert élőhelyfoltjainak fejlesztése:
  • A meglévő és múltbeli fajkészlet rekonstrukciója, a fás szárú állomány fiatalítása, koreloszlásának javítása
  • Tartósan a kertben nagy egyedszámban élő védett lágyszárú fajok monitorozása, ökológiai vizsgálata
  • A meglévő növényanyag lehető legteljesebb mértékben való megőrzése, a fejlesztés lehetőségének kidolgozása
  • A hazai, nagyobb tájegységekre jellemző élőhelyek és jellemző növényviláguk bemutatása, kiemelt tekintettel a védett-, ritka fajokra, egyes élőhelyek karakterfajaira
  • Fűszerkerti fajok bemutatása
  • Kertépítészetben alkalmazott fajok és fajták bemutatása
  • A védett lágyszárú fajok, továbbá fűszernövények, hagymásnövények és egyes cserjék szaporítási lehetőségének biztosítása
  • Védett állatfajok (pl. denevérfajok) kertbe vonzása odúk kihelyezésével, vizes élőhely létrehozásával
  • Magcsere gyűjtemény létrehozása
  • A botanikus kert adatbázisának fejlesztése, adatbank létrehozása, bekapcsolása az országos adatbázisokba
  • A TTK épületének irányában meteorológiai állomás telepítése
  • A kerti terek, funkciók és a bemutatni kívánt élőhelyek megfelelő elhelyezése, kialakítása
 2. Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások:
  • A lágyszárú növények fajkészletének megőrzése, társulások rekonstrukciója, amely a Bükk hegység, Mátra, Zempléni hegység és Magyarország egyes távoli hegyvidéki tájainak (Alpokalja, Mecsek) bemutatására szolgál. Új társulások, élőhelytípusok létrehozása (mezofil gyep, lápi, mocsári élőhely)
  • Történeti dísznövényfajták, elsősorban fűszernövények génmegőrzésére irányuló beruházások végrehajtása
 3. Vizes élőhely, lápteknő rekonstruálása, kialakítása:
  • Természetes, domborzati viszonyokból eredő vízfolyások vízének és csapadékvíz gyűjtőhely kialakítása
  • A kert folyamatos vízellátásának biztosítása
  • Vizes élőhelyet igénylő, ritka állat- és növényfajok élőhelyének biztosítása
 4. Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódóan:
  • Fajtól függő stabil állomány létrehozása és fenntartása, amely alkalmas az adott faj genetikai állományának fenntartására, lehetőség szerint a genetikai leromlást elkerülve
  • Törzsállomány (anyatelep) létrehozása 40-45 taxonból

A projekt részeként végrehajtott további beruházások:

 • információs valamint növényfaj azonosító táblák kihelyezése
 • mikroklíma állomás, laboreszközök, nyilvántartást segítő informatikai eszközök beszerzése
 • növényállomány nyilvántartását segítő szoftver fejlesztése és beszerzése
 • tájékoztató táblák, szemléletformáló kiadványok készítése

Magyar nyelvű bemutató prospektus

Angol nyelvű bemutató prospektus


< Vissza