Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari tanács

Utolsó módosítás: 2015. november 10.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.

A Kari Tanács hatásköre:

A Kari Tanács döntési jogkörében:

 1. meghatározza a kari stratégiát,
 2. jóváhagyja a kari munkaterveket,
 3. a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket,
 4. dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
 5. elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását,
 6. meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit,
 7. dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról,
 8. elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
 9. dönt a szakfelelősök megbízásáról,
 10. dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
 11. elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését,
 12. dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.

A Kari Tanács tagjai:

Pénzesné Dr. Kónya Erika, a Kari Tanács elnöke
Dr. Juhász Tibor
Dr. Marschall Marianna
Dr. Murányi Zoltán
Hidvégi Péter
Dr. Király Roland
Dr. Vojtkó András
Leskó Gabriella
Szalay Gábor
Simon Edina

Pócsik Nóra, hallgató
Farkas Enikő, hallgató
Bíró Balázs, hallgató


< Vissza