Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2011

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 15.

2011-ben a díjat kapta: Dr. Varga János

Dr. Varga János PhD

Középiskolai tanulmányaimat a máriabesnyői Török Ignác gimnáziumban végeztem. 1969-ben nyertem felvételt az Egri Tanárképző Főiskola biológia - mezőgazdasági tanár szakára, ahol 1973-ban általános iskolai tanári diplomát szereztem. 1975-től a szegedi József Atilla Tudomány Egyetemen folytattam tovább tanulmányaimat, okleveles középiskolai biológia tanári diplomát 1978-ban szereztem meg.

1974-től dolgozom a főiskolán (korábban: Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, jelenleg Eszterházy Károly Főiskola). 1974-től-1981-ig az intézmény főigazgatói titkárságát vezettem, közben óraadóként bekapcsolódtam az Állattani Tanszék munkájába. A tanszékre 1982-től kerültem kinevezésre, ahol jelenleg is dolgozom főiskolai docensi beosztásban. A tanszéken két alkalommal (1991-1992, 2008-2011) megbízott tanszékvezetői feladatokat is elláttam.

Az elmúlt évtizedek alatt az állattani tantárgyak többségét tanítottam. Az általam oktatott tárgyakhoz 18 főiskolai (és egyetemi) jegyzetet írtam (6 jegyzetet társzerzőként és 12 jegyzetet önálló szerzőként állítottam össze). Több mint 260 szakdolgozó és 16 OTDK-ás hallgató munkáját irányítottam. Szerkesztője vagyok az Acta Acad. Paed. Agriensis Sectio Biologiae Természettudományi kötetének.

Oktató tevékenységemhez kapcsolódóan több éven át az általános iskolai tanárok posztgraduális továbbképzésének főiskolai szervezője és egyben a biológia és a mentálhigiéniai tanári továbbképzés szakfelelőse voltam. A Pro Agricultura Hungariae Alapítvány szervezésében – és a Soros alapítvány támogatásával - megalakult Csíkszeredai (Románia) általános iskolai tanári távoktatásban a biológia szakos tanárképzést tantárgyfelelősként szerveztem és irányítottam 1990-2001-ig.

1996-1997-ig a Természettudományi- és a Mátra Múzeummal, valamint a Heves Megyei Munkaügyi Központtal közösen szervezett múzeumi preparátorképzés (OKJ képzés) szakfelelősi feladatait láttam el. 2010-ben a főiskola és az Állattani Tanszék Természettudományi Kiállításának (látványtár) koncepciótervét dolgoztam ki a Biológiai Intézet megbízásából.

Univ doktori fokozatomat a JATE-n 1982-ben védtem meg, doktori disszertációm címe: A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, scanning és elektronmikroszkópos feldolgozása. 2006-tól az Ungvári Nemzeti Egyetem (Ужгородський національний університет) Állattani Tanszékén „együttműködő kutatóként" folytattam a kandidátusi disszertációmhoz kapcsolódó kutatásokat. A kandidátusi disszertációt a Biológiai Tudományok, Ökológia tárgykörében a Kijevi Nemzeti Egyetemen (Kyiv Taras Shevchenko National University) 2011-ben védtem meg, melynek címe: Dynamics of migration and accumulation of Lead in mosses communities of invertebrates in the National park "Bükk" (the Hungarian Republic). PhD fokozatot Szent István Egyetemen (Gödöllő) 2013-ban szereztem meg.

Hazai konferenciákon 35, külföldi konferenciákon 14 alkalommal tartottam előadásokat. Külföldön 14, a hazai folyóiratokban 54 publikációm, napilapokban 10 ismeretterjesztő cikkem jelent meg.


< Vissza