Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kiss Péter Díj

Utolsó módosítás: 2017. október 19.

Ismertető

Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kara által alapított díjat minden év végén az Eszterházy Károly Egyetem választott Kuratóriuma ítéli oda, az általa alkalmasnak vélt, a Karon kiemelkedő munkát végző személynek.

A választott Kuratórium összetétele: TTK dékán, kari HÖK elnök, minden kari intézetvezető. Döntést egyszerű többséggel hoz a Kuratórium, azonos szavazatok esetén a Kuratórium Elnöke dönt. A Kuratórium elnöke a TTK dékánja. A Kuratórium tagjai előzetesen tájékozódnak a kari dolgozók véleményéről. A Kuratórium tagjait a dékán kéri fel.

A díj átadására az Eszterházy Károly Egyetem évbúcsúztató ünnepségén kerül sor. A díj összege a mindenkori egyetemi tanári fizetés harmada.

A díjazottal szembeni elvárások:

  • végezzen a Karon igényes, lelkiismeretes és színvonalas oktató munkát,
  • pozitív hallgatói véleményekkel rendelkezzen,
  • tudományos munkásságának eredményei nemzetközi szinten is kedvező visszhangot váltsanak ki,
  • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai, illetve regionális partnerekkel való együttműködése jó "cégére" legyen karunknak,
  • emberi és szakmai munkássága legyen példaértékű a kari (dolgozók) oktatók, kutatók előtt, segítse a kar jövőbeli fejlődését.

A fenti elvárások mindegyikének nem kell egyszerre teljesülni egy adott jelölt esetén. Minden év november 25-ig a karok intézetei javaslatot tehetnek a díjazottra, 1-1 főt megnevezve, indoklással.

Az elnyert pénzösszeg mellé a díjazott egy emlékplakettet kap, melyen Kiss Péter tanár úr portréja látható, illetőleg a kitüntetett neve és az adományozás évszáma kerül megörökítésre.


< Vissza