Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dienes-nap 2

Utolsó módosítás: 2016. május 20.

2016.05.27. Matematikai módszertani műhely az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében

Az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézete a Tanárképző Központtal és az ÉRPEK-kel közösen

2. Dienes-nap

elnevezéssel matematikai módszertani műhelynapot rendez 2016. május 27-én, melynek célja a matematika játékos, élményszerű oktatásának népszerűsítése, Dienes Zoltán szellemi hagyatékának ápolása. A műhelynapra szeretettel várjuk mindazokat, akik szívükön viselik a matematikaoktatás minőségét, akik hiszik, hogy a matematikát lehet érdekesen, játékosan, megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel. A konferencia ideje alatt és helyszínén megtekinthető Szikora Tamás festőművész képeinek és Csatlós Csaba geometriai modelljeinek kiállítása.

A rendezvényre regisztrálni a következő címen lehet: https://io.ektf.hu/Dienes-Nap

Helyszín: Eger, Leányka utca 4., C épület

Részletes program

08:00-09:00 Regisztráció, C földszint  
09:00-09:15 Megnyitó, C-124 dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora
09:15-10:00 Plenáris előadás, C-124 dr. Klein Sándor, Oláhné Téglási Ilona: Dienes Zoltán szellemi hagyatéka
10:00-10:15 Kávészünet
  Rövid előadások, C-124 levezető: Oláhné Téglási Ilona
10:15-10:35 Wintsche Gergely
ELTE, OFI
A játékok és azok hatásai
10:35-10:55 Jan Guncaga
Katolikus Egyetem, Rózsahegy, Szlovákia
Néhány matematika módszertani gondolat Lesznyánszky András "Didaktika és Methodika" könyvében
10:55-11:15 dr. Liptainé Reszegi Ágnes
Neumann János Középiskola és Kollégium
Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely
11:15-11:35 Jaruska László
Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia
GeoGebra alkalmazásának lehetőségei gyakorlati feladatok megoldása során
11:35-11:55 Fehér Zoltán
Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia
GeoGebra alkalmazások a valószínűségszámításban
11:55-12:15 Petz Tiborné
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar
Tanítóképzős hallgatók Dienes Zoltán nyomdokain
12:15-12:35 dr. Balogh Tamás, Beringer Dorottya, Sajben Stefánia
A Matematika Összeköt Egyesület
A mozgás és gondolkodás együttes élménye - a Medve Szabadtéri Matekverseny
12:35-12:50 Kiállítás bemutatók, C-emeleti aula Szikora Tamás, Csatlós Csaba
12:50-13:50 Ebéd, C-emeleti aula
14:00-15:15 Műhelyfoglalkozások C-203, C-204, C-206, C-208 termek
  Libor Józsefné
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Varázs-matek
3. évfolyam
  Suga László
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika
Az osztó és a többszörös fogalmára épülő kártyajátékok
6. évfolyam
  Petrovicsné Telek Zsuzsanna
Eszterházy Károly Főiskola
Ki jut a várba? - Dienes Zoltán logikai játéka
8. évfolyam
  Dályay Zsuzsanna
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar
Játékok a Dienes-féle logikai készlettől a Setig
1-3. évfolyam
15:15-15:30 A műhelynap zárása, C-208 Hoffmann Miklós, Oláhné Téglási Ilona

Az előadások és foglalkozások rövid leírása

Klein Sándor, Oláhné Téglási Ilona Dienes Zoltán üzenetei
Dienes Zoltán, a "matematikatanítás varázslója" az általános iskolai matematikatanároknak írt könyvében ezt írta: "Az érdeklődés természetes ösztöne juttatta el az embereket az elmúlt néhány ezer év alatt oda, ahol ma vagyunk. Segítsük elő működését azzal, hogy a matematikatanulást haszontalan technikák magolásából izgalmas kérdések kutatásává változtatjuk. Ha a gyerekek örömteli izgalommal fogják várni a matematika órákat, ahol érdekes felfedezéseket tehetnek, ez az öröm felnőtt életüket is gazdagabbá teszi majd."
Dienes Zoltán üzenetei ma épp olyan aktuálisak, mint amikor - fél évszázaddal ezelőtt - megfogalmazta őket.
Wintsche Gergely
adjunktus
ELTE, OFI
A játékok és azok hatásai
Röviden összefoglalom, hogy a szakirodalomban milyen értelemben használják a játék fogalmát. Ismertetek néhány játékot a Matematika 5-8 újgenerációs tankönyvekből. Megosztom saját tapasztalataimat a játékokkal kapcsolatban. Ismertetem a kipróbáló tanárok visszajelzéseit, illetve a vélemények összesítését.
Jan Guncaga
egyetemi docens
Katolikus Egyetem, Rózsahegy, Szlovákia
Néhány matematika módszertani gondolat Lesznyánszky András "Didaktika és Methodika" könyvében
Előadásunkban szeretnénk bemutatni a matematika alap-szabályokat, amelyeket Lesznyánszky András (1795-1860) fogalmaz meg a "Didaktika és Methodika" könyvében, amely megjelent Nagyváradon, 1832-ben. Bemutatunk néhány modellt, amelyek diákoktól származnak és az alsó tagozatos matematikában a természetes számok fogalmára építenek.
dr. Liptainé Reszegi Ágnes
középiskolai tanár
Neumann János Középiskola és Kollégium
Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely
Egy-egy szűkebb téma köré csoportosítva rendhagyó műhelyfoglalkozásokat tervezünk, melyek során a tanulók megtapasztalhatják a matematika és más tudományok művészetekkel való kapcsolatát, a "létrehozás" élményét. Ezt követően a kiscsoportos 20-20 órás, heti ütemezésű foglalkozások egymással párhuzamosan működnek. A diákok elmélyülnek a fraktálok elmélete és létrehozása, a térábrázolási módszerek, térstruktúrák megjelenítései, valamint a kreatív geometria összefoglaló néven illetett témakör elemeiben. Bővítik szükséges matematikai, geometriai, informatikai, programozási és művészeti ismereteiket. Konstruktivitást, kreativitást előtérbe helyezve megfigyeléseket, elemzéseket végeznek. Mindegyik csoport valamilyen projektfeladaton is dolgozik, így a tudományos magyarázat, tervezés, modellezés, létrehozás fázisok az elkészült alkotásokban sikerélménnyel teljesednek ki. A műhely- és projektfoglalkozások a komplex tudományos ismeretbővítést, valamint a művészeti-vizuális kultúra terén várt fejlődést célozzák meg.
Jaruska László
adjunktus
Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia
GeoGebra alkalmazásának lehetőségei gyakorlati feladatok megoldása során
Az oktatás során fontos szerepet tölt be a megjelenítés és a modellezés. Az előadásban olyan GeoGebra alkalmazások kerülnek bemutatásra, amelyek a diákok számára megkönnyíthetik a gyakorlati feladatok megértését és megoldását. Az alkalmazásokban mozgással, közös munkával és keverékekkel kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk. A GeoGebra segítségével a diákoknak lehetőségük nyílik a kísérletezgetésre és a felfedező tanulásra.
Fehér Zoltán
adjunktus
Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia
GeoGebra alkalmazások a valószínűségszámításban
Az előadásban bemutatjuk a véletlen jelenségek oktatásának egyes lehetőségeit GeoGebra felhasználásával. Foglalkozunk az iskolai matematika oktatásában hagyományosan szereplő véletlen jelenségek szimulációjával, kitérve azokra a jelenségekre is, melyek kísérletileg nem valósíthatók meg iskolai körülmények között.
Petz Tiborné
tanársegéd
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar
Tanítóképzős hallgatók Dienes Zoltán nyomdokain
Dienes Zoltán a matematikatanítás megújítását tűzte célul. Módszere, a manipuláción alapuló matematikaoktatás örömteli, izgalmas tanulást jelentett a hagyományos, mechanikus tanulással szemben. Éppen ezért a módszertanos órákon Dienes Zoltán nyomdokain haladva hallgatóimat arra ösztönzöm, hogy későbbi óráikon minél szemléletesebben adják át ismereteiket a jövő generációinak. A tanulás annál hatékonyabb minél több érzékszervünk bekapcsolódik. Ennek gyakorlására az évek során több ötletes anyagot készítettek hallgatóim, amelyek vagy a tantárgypedagógia kurzus során, vagy a későbbi munkájuk során alkalmazhatók. A Dienes-napon ezeknek az alkotásoknak a fényképeken keresztüli bemutatásával készülök.
dr.Balogh Tamás, Beringer Dorottya, Sajben Stefánia
A Matematika Összeköt Egyesület
A mozgás és gondolkodás együttes élménye - a Medve Szabadtéri Matekverseny
A Medve Szabadtéri Matekverseny egy matematikai-logikai csapatverseny, melyen az általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolás diákok vehetnek részt. A verseny egyedülálló abból a szempontból, hogy a szabad ég alatt zajlik, és a csapatokat a feladatok megoldásán kívül fizikai kihívás is éri - a verseny ideje alatt különböző állomások között gyalogolnak. A versenysorozat 2016-ra elérte az országosan 7000 fős részvételi létszámot. Az előadás során ismertetjük a Medve Szabadtéri Matekverseny egyedi szabályrendszerét, bemutatjuk a verseny történetét, jelenét, és a további terveket. Szót ejtünk A Matematika Összeköt Egyesület működési filozófiájáról és a Medve Szabadtéri Matekversenyen kívüli egyéb tehetséggondozó programjairól is.
dr. Libor Józsefné
főiskolai tanár
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Varázs-matek (1-4. évfolyam)
Az első kérdés, ami felmerülhet a cím kapcsán, hogy miért kell az érdekesség a matek órán is? Néhány a lehetséges válaszok közül:
  • Az alapműveletek ismétlése, begyakorlása unalmassá válhat.
  • Motiváció a humán érdeklődésű tanulóknak is.
  • Sikerélmény a matematikát "mumusnak" tekintő, gyengébb eredményű gyerekeknek is.
  • A szerzett tudással a szülők, barátok előtt lehet dicsekedni, "menőzni", kapcsolatépítés.
  • Megtapasztalják, hogy nem minden az, aminek látszik. Kérdezzünk, gondolkodjunk!
  • Nem is olyan utálatos a matek tanár!
Az alsó tagozat első két osztályában a szemléltetés nagyon sokrétű, a gyerekek kedvenc tárgyai közé tartozik a matematika. Ez aztán teljesen átfordulhat az "utálom" kategóriába. Még a felnőtt is nagyobb lendülettel foglalkozik azzal, ami érdekes a számára, miért is gondoljuk, hogy ez a gyereknél nem így van. Az érdeklődés, figyelem, motiváció fenntartása nagy erőpróba lehet a tanító számára.
A fenti pontok kifejtése, minden témakörhöz példa bemutatása kapcsán szeretném színesíteni a tanító repertoárját a matematikatanítás területén.
Suga László
általános iskolai tanár
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika
Az osztó és a többszörös fogalmára épülő kártyajátékok (6-8. évfolyam)
A foglalkozás során a SCOOLERS termékcsaládot mutatjuk be, melynek egyik kreatív fejlesztője voltam.
Bevezetés az oszthatóság témakörébe: prímtényezők, az osztók száma, felépítése.
Az 1x1-től 10x10-ig, a szorzótábla kicsit színesebben. Pókerezzünk a prímekért!
Petrovicsné Telek Zsuzsanna
hallgató, matematika-kémia tanárszak, MA
Eszterházy Károly Főiskola, TTK
Ki jut a várba? -Dienes Zoltán logikai játéka a matematikaórán (3-13. évfolyam)
Dienes Zoltán játékának nemrég kiadott, felújított változatát az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában a tavaszi félév során több évfolyamon is kipróbálhattuk egy-egy matematikaórán. A játék sikere indított arra bennünket, hogy a műhelykonferencián bemutassuk, és népszerűsítsük a játékot azok számára, akik még nem ismerik - és azok számára is inspirációt adjunk, akik már találkoztak vele.
Dályay Zsuzsanna
adjunktus
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Játékok a Dienes-féle logikai készlettől a Setig (1-3. évfolyam)
Számos nagyszerű társasjáték alapja tulajdonképpen logikai készlet. A műhelyfoglalkozáson ezek közül ismerhetünk meg néhányat (Quarto, Panic Labor, Set, stb.), és a logikai készlet szokásos egykülönbséges sorozat-kirakásainak segítségével könnyen rá is hangolódhatunk a játékok gondolatmenetére. (A foglalkozást elsősorban 7-9 éveseknek ajánljuk.)

< Vissza