Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

III. Kriptogám növények kutatása konferencia program

Utolsó módosítás: 2015. november 17.

III. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában konferencia program (Conference of Cryptogams: recent Research in Cryptogamic Botany III)

Konferencia program:


2015. november 17. (kedd) C. épület, 121. terem


08.00-10.00 Regisztráció, poszterek kihelyezése
10.00-10.15 A konferencia ünnepélyes megnyitója
Ollé János (tudományos rektor-helyettes) megnyitó beszéde

Plenáris előadások

10.15-10.45 Pócs Tamás: A Cololejeunea nemzetség Ausztráliában (The genus Cololejeunea in Australia)
10.45-11.30 Padisák Judit: Az édesvízi fitoplankton biogeográfiája (Biogeography of freshwater phytoplankton)
11.30-12.15 Farkas Edit: Egyedülálló vegyületek a zuzmók világában (The unique world of secondary lichen substances)
12.15-13.00 Ebéd

Előadás szekció

13.00-13.20 Csiky János, Mesterházy Attila: Mit tudunk a hazai csillárkákról? Fajszám, élőhelyi preferencia, veszélyeztetettség (What do we know about stoneworts of Hungary? Species number, habitat preference, vulnerability)
13.20-13.40 Deme Judit, Kovács Dániel, Tüzes Dorottya, Csiky János: A magyarországi Campylopus fajok élőhely-preferenciája a Mecsekben (Habitat preferences of Campylopus spp. in the Mecsek Mts. [Hungary])
13.40-14.00 Körmendi Kitti, Lengyel Edina, Buczkó Krisztina, Stenger-Kovács Csilla: Kiskunsági szikes tavak kovaalga és kovavázas ciszta összetétele (The diatom and siliceous cyst composition of the soda pans in the Kiskunság region)
14.00-14.20 Lázár Diána, Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla: A Nitzschia aurariae (Bacillariophyceae) ökofiziológiai vizsgálata (Ecophysiological investigation of Nitzschia aurariae [Bacillariophyceae])
14.20-14.40 Kávé szünet, poszterek megtekintése
14.40-15.00 Marschall Marianna, Sütő Szidónia: Újranedvesedés alatti fényvédelmi és regenerációs mechanizmusok háttérfolyamatainak, komponenseinek vizsgálata kiszáradástűrő és kiszáradásérzékeny mohafajokban (Investigation of background processes and the components of photoprotection and regeneration under rehydration in desiccation tolerant and desiccation sensitive bryophytes)
15.00-15.20 Lengyel Edina, Yvonne Němcová, Padisák Judit: Kab-hegyi időszakos sekély tavak Chrysophyceae flórája (The Chrysophyceae flora of the shallow temporary lakes on Kab-hegy)
15.20-15.40 Papp Beáta, Szurdoki Erzsébet, Marko Sabovljević, Aneta Sabovljević, Jovana Pantović, Ódor Péter: Szerb-magyar akadémiai együttmőködés (2013-2015) mohászati eredményei (Bryological results of Serbian-Hungarian inter-academic cooperation [2013-2015])
15.40-16.00 Stenger-Kovács Csilla, Lengyel Edina, Buczkó Krisztina, Abonyi András, Kovács W. Attila, Körmendi Kitti, Lázár Diána, Hajnal Éva, Kovács W. Attila, Szabó Beáta, Padisák Judit: Szikes tavak kovaalgáinak szerepe az ökológiai állapotbecslésben és a klímaváltozás hatásainak megértésében (The role of diatoms in the ecological status assessment and in the understanding the effect of the climate change in soda pans)
16.00-16.20 Höhn Mária, Kovács Tibor: A Soroksári Botanikus Kert kriptogám élővilága - egy készülő könyv bemutatása (Cryptogams from the Soroksár Botanic Garden - presentation of an upcoming book)
18.00 Vacsora

2015. november 18. (szerda) C. épület, 121. terem


09.00-09.20 Sütő Szidónia, Marschall Marianna: Abiotikus stresszfaktorok hatásainak fénymikroszkópos vizsgálata Porella platyphylla sejtekben (Light microscopic study of Porella platyphylla cells under various abiotic stress factors)
09.20-09.40 Szabó Beáta, Selmeczy Géza Balázs, Padisák Judit, Stenger-Kovács Csilla: A Stechlin-tó kovaalga összetételének tér- és időbeli változása (Spatial and temporal change of diatom composition in Lake Stechlin)
09.40-10.00 Peter Erzberger, Németh Csaba: A magyarországi szisztematikus mohatérképezés legújabb eredményei (Remarkable records of Hungarian bryophytes from systematic grid cell recording in the period of 2014-2015)
10.00-10.20 Kávé szünet, poszterek megtekintése
10.20-10.40 Buczkó Krisztina, Abonyi-Keszte Barbara, Pozderka Virág: Diatóma-alapú környezetrekonstrukciók Mezozoikumtól az Antropocénig Közép- és Dél-Európában (Diatom-based paleoecological reconstructions from Mesozoicum till Antropocene in Central- and South-Europe)
10.40-11.00 Ódor Péter, Kovács Bence: Lophocolea heterophylla májmoha túlélése, különböző mikroklímatikus feltételeket biztosító erdészeti beavatkozások után (Survival of an epixylic liverwort (Lophocolea heterophylla) after various forest management treatments providing different microclimatic conditions)
11.00-11.20 Matus Gábor, Szepesi János, Rózsa Péter, Lőkös László: Xanthoparmelia mougeotii, hazánk zuzmóflórájának újonnan megtalált tagja (Xanthoparmelia mougeotii, newly discovered member of the Hungarian lichen flora)
11.20-11.40 Marko Sabovljević, Papp Beáta, Szurdoki Erzsébet, Milorad Vujičić, Aneta Sabovljević, Ódor Péter: Eredmények az ex situ moha védelem területén szerb-magyar akadémiai együttműködés keretében (Bryophyte ex situ conservation in the frame of inter-academic cooperation between Serbia and Hungary)
11.40-12.00 Szurdoki Erzsébet, Ódor Péter, Papp Beáta: Sziklagyepi mohaközösségek dinamikájának vizsgálata a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében (Investigation of bryophyte assemblages of rocky grasslands in the framework of Hungarian Biodiversity Monitoring System)
12.00-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Balogh Rebeka, Béregi Balázs, Martins Lucas Saraiva, Novák Tibor, Lőkös László, Papp Beáta, Varga Nóra, Matus Gábor: Moha-zuzmó-mikrogomba közösség összetétele és biomasszája legelt és kizárt mészkerülő nyílt homoki gyepben (Moss, lichen, microfungus community in grazed and fenced stand of an open acidic sandy grassland: composition and biomass)
13.20-13.40 Dulai Sándor, Kereszturi Ákos, Radnai Zsófia, Tarnai Réka, Farkas Edit, Pócs Tamás: Egyfaktoros Mars-szimulációs kezelések hatása az intakt kriptobiotikus kérgek túlélésére és fotoszintetikus aktivitására (Surviving and photosynthetic activity of intact cyptobiotic crusts under exposure to Mars-like single ecological factors)
13.40-14.00 Farkas Edit, Lőkös László: Magyarországi zuzmófajok növényföldrajzi vonatkozásai (Phytogeographical remarks on some Hungarian lichens species)
14.00-14.20 Laufer Zsanett, Dulai Sándor, Csintalan Zsolt: Eltérő kitettségű élőhelyről származó kriptobiotikus kérgek mohakomponenseinek szezonális ökofiziológiai vizsgálata (Seasonal dynamics of photosynthetic thermal stability and xanthophyll cycle pigments in some moss components of cryptobiotic crusts exposed at different habitat in Bugac)
14.20-14.40 Pálmai Tamás, Szabó Beáta, Padisák Judit: Kerti tavak szerepe az algakutatásban és az ökofiziológiai vizsgálatokban (Role of garden ponds in algae research and ecophysiological study)
15.00 Konferencia zárása


TÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016 A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán


< Vissza