Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2011

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 15.

2011-ben a díjat kapta: Dr. Bíró Melinda

Dr. Bíró Melinda

Végzettség és szakképzettség

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, EKF (1996).
középiskolai testnevelés szakos tanár TF - EKF (1998.)
nemzetközi szinkronúszó bíró (FINA, 1993).
középfokú úszóedző EKF (1996).

Tudományos fokozat:

PhD (nevelés- és sporttudomány) 2008. Az értekezés címe: Tanítási - tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal, az interakciós helyzetekre.

Az eddigi oktatói tevékenység:

Oktatott tantárgyak: úszás és vízi sportok, relaxáció, vízitábor, olimpiai nevelés, sporttörténet, sportpedagógia.
Oktatásban töltött idő: 1998-tól

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:

Tudományos oktatói tevékenység:
A "Gyakornoki Minősítő Vizsgák" és a "Pedagógus jelöltek felkészítése" pilot projektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelésetárgyban a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében szakértő. A testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében TÁMOP-3.1.13-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projektben szakmai elemző

Tudományos diákköri témavezetés:

TDK helyezések:
2007. 1. db 2. hely
2008. 2. db. I. hely.; 2 db 2 hely; 1 db 3. hely
2009. 3 db 1 hely; 2 db 2 hely, 2 db 3. hely
2010. 1 db 1. hely, 1 db 3. hely
2011. 1 db 1. hely, 2 db különdíj
2012. 1 db 1. hely, 1 db 2. hely, 1 db különdíj

OTDK-ra továbbjutó dolgozatok száma:
2007. 1 db, 2009. 6 db, 2011. 10 db, 2012. 7 db

OTDK helyezések:

2007. Eger
Kőrösi Fruzsina "Gyógytestnevelés, mozgásterápia, egészségfejlesztés, életmód" alszekcióban 2. helyezét ért el
2009. Sopron
Szabó Rácz Petra "A sportágválasztás indítékainak vizsgálata versenyúszóknál" c. dolgozata "Versenysport" tagozatban OTDK 1. helyezést szerzett.
Pécsi Hajnalka "Az olimpiai értékek nevelő hatásának vizsgálata, főiskolai hallgatók körében" c. dolgozata OTDK 3. helyezést ért el
Vincze Gitta "A vízilabda sport szponzorálása az olimpiák tükrében" c. dolgozata a versenysport alszekcióban elnyerte az OTDK Különdíját;
2011. Budapest
Láng Petra Fanni "A leendő testkulturális szakember dohányzási szokásainak, dohányzással kapcsolatos nézeteinek feltárása" c. dolgozatával az OTDK életmód és az egészség-magatartás vizsgálata alszekcióban 1. helyezést ért el
Szabó-Rácz Petra "Az úszásnemek sorrendjének megválasztása az óvodai úszásoktatásban" c. dolgozatával a mozgásoktatás módszertani vizsgálatai alszekcióban 2. helyezést szerzett
Patkó Katalin "Az egri versenyúszók táplálkozásának, testalkatának és teljesítményének összefüggése" c. dolgozatával a Fittségi és antropometriai vizsgálatok alszekció különdíját nyerte el.
Kovács Anita "A tanári értékelés interakciós vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél" c. dolgozatával az OTDK Szocializáció a sportban alszekcióban a Magyar Sporttudományi Társaság különdíját kapta.
2013. Szeged
Csörgő Tamás "Hajlékonyság vizsgálata hatvan év feletti nőknél" 3. helyezés
Pesák Tamás "A romák integrációja a sporton keresztül" különdíj

Nemzetközi TDK:
2008. Budapest Czabai Veronika a "The Eszterházy Károly College's students' habits of physical activities" c. dolgozatával szerepelt
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola doktori szigorlatán vizsgabizottsági tagság: 1 alkalommal
Doktori (PhD) értekezés opponálása: 2 db.

Tudománymetriai adatok:
a publikációs lista linkje: https://vm.mtmt.hu;

Szakmai elismerés

Tengercsepp díj 2011
az "Eszterházy Károly Főiskoláért" díj ezüst fokozata

Kutatási terület:

Sportági kiválasztás, beválás, tehetséggondozás pedagógiai aspektusainak elemzése az úszás sportágban.
Az interakció sajátosságainak vizsgálata mozgástanításnál.
Az iskolai testnevelés és sport aktuális kérdései.
Az olimpizmus - olimpiai eszme nevelő értékeinek tanulmányozása.
Az IKT alkalmazása a testnevelés tanításában.


< Vissza