Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2015

Utolsó módosítás: 2016. augusztus 31.

2015-ben a díjat kapta: Pénzesné Dr. Kónya Erika

Pénzesné Dr. Kónya Erika.

Pénzesné Dr. Kónya Erika
Tanszékvezető egyetemi docens

Adatok

1990-ben végeztem az Eszterházy Károly Egyetem, akkor még Tanárképző Főiskola biológia-technika tanár szakán, majd 1992-ben végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológus, angol-magyar szakfordító szakjain, nappali tagozaton. Még az egyetemi évek alatt bekapcsolódtam az egri Növénytani Tanszéken az ott folyó tudományos kutatásokba, melyek a hazai , európai és trópusi területeken élő mohafajok florisztikai kutatásai jelentették, ezen kívül részt vettem a Bükk hegység ritka növényeinek kutatásában. A tudományos diákköri dolgozataim (OTDK-1991: III. helyezés) témája (Mohafajok előfordulási mintázatának kutatása a Bükk hegységben, témavezető: Dr. Orbán Sándor), mintavételi területeim az egri Növénytani Tanszék kutatási területéhez tartoztak. A diplomaszerzés után közvetlenül az egri Főiskola Növénytani Tanszékre kerültem prof. Pócs Tamás tanszékvezető meghívására tudományos segédmunkatársként. A kutatási feladatok mellett növényszervezettani és növényrendszertani gyakorlatok vezetését kezdtem meg 1992-ben.

1996-ban részt vettem egy Reunion szigeten végzett láva szukcessziót vizsgáló tanszéki kutatásban és tanulmányúton, melyből publikációk is születtek: http://bryophyte.cbnm.org/bibliographie-et-liens-internet?showall=1&limitstart=

Ebben az évben kezdtem meg PhD témámhoz a kutatásokat, melynek keretében az ELTE Biológiai Doktori Iskola Elméleti biológia és ökológia programjába nyertem felvételt.

PhD-disszertációmat "Mohafajok térbeli mintázatának és időbeli dinamikájának vizsgálata radiolarit alapkőzetű területeken" címmel sikerrel megvédtem 2007-ben.

2007-ben alapítottuk meg javaslatomra a Főiskola Botanika Hete szakmai programját, mely immár 8 alkalommal került megrendezésre.

A Növénytani Tanszék adjunktusa, majd 2008-től docense lettem. 2009-ben alapítottam meg a gyógy- és fűszernövény termesztő felsőoktatási szakképzést. Ennek a képzésnek a keretében oktattam az alternatív növénytermesztési technológiákat, gyógynövény ismeretet, növényökológiát és talajtant, valamint természet- és környezetvédelmet. Alapképzésben szintén talajtant és ökológiát oktatok, ezen kívül geográfus mesterszakon angol nyelven gyógynövény ismeretet.

Létrehoztuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közösen a Biodiverzitás és konzervációbiológia Kutatócsoportot és védetté nyilvánítottuk a Botanikus kertet.

2011-ben a Biológiai Intézet Igazgatói megbízását kaptam meg és a Növénytani Tanszék tanszékvezetője lettem.

Megalapítottam a Botanikus kert Herbárium és Üvegház gondozásában a biológusok szakmai gyakorlati programját.

3 gyermek anyukája vagyok.

Kutatási szakterületem: Növénybiológia, növényökológia, konzervációbiológia. A legfontosabb kutatási témáim elsősorban ritka növényfajok ex situ konzervációjához, vagy mohafajok térbeli, időbeli dinamikájához tartoznak.

Nem témavezető kutatóként részt veszek nemzetközi programokban, mint az Orchid seed stores for sustainable use (OSSSU) vagy a a Planta Europa szervezet szakértői bizottságának tagjaként az európai növénymegőrzési stratégia kidolgozásában.

Oktatásfejlesztési tevékenységem folyamatos, mely egyrészt alapképzési és mester szintű szakindítási anyagok kidolgozását, valamint a tantárgyfelelősi teendőkből adódó, állandó tananyagfejlesztési, tananyag korszerűsítési tevékenységben valósul meg. 2015-ig több tárgyamból elektronikus formájú oktatási segédletet, és 1 kiadott felsőoktatási jegyzetet hoztam létre angol és magyar nyelven.

1998-tól az MTA MAB Biológiai Szakbizottság tagja vagyok, ezen kívül a tagja lettem az International Association of Bryohytes-nak (IAB), a Planta Europa-nak, az Iskolakertekért Alapítványnak és a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének. A Botanikus kert révén a Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetségében is tevékenykedek.

2010-től 2015-ig az Acta Biologica Plantarum Agriensis alapítója, 2015-től az Acta Biologica Plantarum Agriensis tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Plant Ecology) lettem.

2 akadémiai díj (MTA Zólyomi Bálintné Barna Piroska díj 2005, MTA MAB kutatói díja-2007) és 3 intézményi díj birtokosa vagyok (Eszterházy Károly-Emlékérem-2011, Liceum Pro Scientiis érem ezüst fokozat 2012, Tengercsepp díj-2015 EKF TTK).

2013-tól a TTK dékánjaként végzem a munkámat.


< Vissza