Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tengercsepp Díj

Utolsó módosítás: 2017. október 19.

Ismertető

Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudomány Karának oktatói közül a díjat, az a hölgy kaphatja, aki az alábbi feltételek közül legalább egyet kimagasló színvonalon teljesít. Elősegítve így azt a szándékunkat, hogy a Természettudományi Kar széles körben elismert, megbecsült és pozitív jövőképpel rendelkező Kar lehessen.

  • Oktatói habitusával és teljesítményével kivívja kollégái és hallgatói elismerését
  • Munkásságát széleskörű szakmai elismertség övezi
  • Tehetséggondozásban elért eredményei országosan elismertek
  • Pályázati, közéleti eredményei a Természettudományi Kar jövőjét erőteljesen támogatják
  • Olyan alkotás, innovatív termék létrehozásában jeleskedett, amelynek országos, illetve nemzetközi visszhangja van

A díjat egy 6 tagú kuratórium ítéli oda, melynek tagjait a Természettudományi Kar intézetei és a Hallgatói Önkormányzat delegálnak, minden intézet és a Hallgatói Önkormányzat is egy-egy főt. A döntést hozók nem lehetnek vezető beosztásban az Eszterházy Károly Egyetemen a díj odaítélésének évében. A döntést a Kuratórium egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke hoz döntést. A bizottság elnöke, a Kuratórium legidősebb tagja. A Természettudományi Kar dékánja részt vesz a döntést hozó Kuratóriumi ülésen, szavazati jog nélkül, kivéve azt az esetet, amikor a bizottságban résztvevő hölgy kapott jelölést Ilyenkor a dékán kap szavazati jogot, a jelölt távollétében.

Minden intézet egy jelöltet állíthat, akinek a nevét minden év december 1-ig kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba.

A díj odaítélésének meg kell történni minden év december 6-ig, az átadás az Eszterházy Károly Egyetem évzáró ünnepségén történik meg.

A díj összeg a mindenkori diplomás minimálbér összegével egyezik meg.


< Vissza