Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tények, adatok

Utolsó módosítás: 2018. február 09.

A kar legfontosabb adatai

A kar neve: Természettudományi Kar

A dékán neve: Pénzesné Dr. Kónya Erika

A dékánhelyettes neve: Dr. Tóth Antal

A Dékáni Hivatal vezetője: Keresztury Erzsébet


Főállású oktatók száma: 75
Minősítettek aránya: 62,7%
Hallgatói létszám: 1843
Képzési területek: Informatika, Pedagógusképzés, Sporttudomány, Természettudomány


Kari önértékelések letölthető formában

Éves kari önértékelés (EKF-TTK) 2009-2010 tanév
Éves kari önértékelés (EKF-TTK) 2010-2011 tanév
Éves kari önértékelés (EKF-TTK) 2011-2012 tanév
Éves kari önértékelés (EKF-TTK) 2012-2013 tanév
Éves kari önértékelés (EKF-TTK) 2014-2015 tanév


Akkreditációs kari önértékelés (EKF-TTK) 2009-2013


Képzéseink


Információk új, 2017-ben induló szakjainkról

Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán 2017 szeptemberétől több olyan szak indul és alapszakokon később új specializációk is választhatók, amelyek először kerültek meghirdetésre 2017-ben.

Az egyetemi karként 2016 július 1-től működő Természettudományi Kar új szakjai a következők a felvi honlapján is megjelenő tájékoztató listája alapján:
Új Osztatlan tanár szakok:

 • Fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) 10 féléves
 • Természetismeret-környezettan tanár 10 féléves
 • Biológiatanár 12 féléves (középiskolai)
 • Matematikatanár 12 féléves (középiskolai)
 • Testnevelőtanár 12 féléves (középiskolai)

A többi, már előzőekben is hirdetett szakjainkról lentebb olvashatnak az érdeklődők, ezen kívül az intézményi honlapunkon (https://uni-eszterhazy.hu/), vagy a központi felvételi honlapon:


Alapképzések (BSc.)

 • biológia (N, L)
 • földrajz (N, L)
 • kémia (N, L)
 • környezettan (N, L)
 • matematika (N, L)
 • programtervező informatikus (N, L)
 • sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervezés szakirányokkal) (N, L) ÚJ
 • edző (N, L) ÚJ

Osztatlan tanári szakok

 • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)-földrajztanár (általános és középiskolai) (N,L)
 • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)-informatikatanár (általános iskolai) (N,L)
 • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)-kémiatanár (általános iskolai) (N,L)
 • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)-matematikatanár (általános iskolai) (N,L)
 • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)-testnevelő tanár (általános iskolai) (N,L)
 • biológiatanár (középiskolai) ÚJ
 • fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) ÚJ
 • földrajztanár (általános és középiskolai)-erkölcstan- és etikatanár (N,L)
 • földrajztanár (általános és középiskolai)-matematikatanár (általános iskolai) (N,L)
 • földrajztanár (általános és középiskolai)-rajz- és vizuáliskultúra-tanár (N)
 • földrajztanár (általános és középiskolai)-testnevelő tanár (általános iskolai) (N,L)
 • földrajztanár (általános és középiskolai)-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános és középiskolai) (N,L)
 • informatikatanár (általános iskolai)-kémiatanár (általános iskolai) (N,L)
 • informatikatanár (általános iskolai)-matematikatanár (általános iskolai) (N,L)
 • informatikatanár (általános iskolai)-rajz- és vizuáliskultúra-tanár (N)
 • informatikatanár (általános iskolai)-testnevelő tanár (általános iskolai) (N,L)
 • kémiatanár (általános iskolai)-matematikatanár (általános iskolai) (N,L)
 • kémiatanár (általános iskolai)-testnevelő tanár (általános iskolai) (N,L)
 • matematikatanár (általános iskolai)-ének-zene tanár (N,L)
 • matematikatanár (általános iskolai)-rajz- és vizuáliskultúra-tanár (N)
 • matematikatanár (általános iskolai)-testnevelő tanár (általános iskolai) (N,L)
 • matematikatanár (középiskolai) ÚJ
 • természetismeret-környezettan tanár ÚJ
 • testnevelő tanár (általános iskolai)-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános és középiskolai) (N,L)
 • testnevelőtanár (középiskolai) ÚJ

Mesterképzések (MSc.)

 • geográfus (N, L)
 • biológiatanár (N, L)
 • földrajztanár(N, L)
 • informatikatanár (N, L)
 • kémiatanár (N, L)
 • matematikatanár (N, L)
 • testnevelőtanár (N, L)

Felsőoktatási szakképzések

 • programtervező informatikus (fejlesztő) (N, L)

Szakirányú továbbképzések

 • élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem (L)
 • fogyasztóvédelem (L)
 • gyógynövényismereti szakreferens (L)
 • iskolai sportkör tartására képzett szakember (L)
 • megújuló energiaforrások (L)
 • testnevelő instruktor (L)
 • térségi menedzser-referens (L)

Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 • gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (L)

Kifutó képzések - Felsőfokú szakképzések

 • bortechnológus(N, L)
 • gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó(N, L)
 • hulladékgazdálkodási technológus (N, L)
 • logisztikai műszaki menedzserasszisztens (N, L)
 • web-programozó (N, L)
 • fogyasztóvédelmi szakasszisztens (N)

< Vissza