Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

FAO munkabizottságban adott elő két oktatónk Prágában

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 13.

Prof. Kertész Ádám a Földrajz és Környezettudományi Intézetből és Pénzesné Kónya Erika a Biológiai Intézetből képviselte Magyarországot a FAO Erdészeti Bizottságának hegyvidéki vízgyűjtő területekkel foglalkozó munkabizottságának kétévenként rendezett találkozóján

Két oktatónk, Prof. Kertész Ádám a Földrajz és Környezettudományi Intézetből és Pénzesné Kónya Erika a Biológiai Intézetből képviselte Magyarországot a FAO Erdészeti Bizottságának hegyvidéki vízgyűjtő területekkel foglalkozó munkabizottságának (FAO EFC WPMMV) kétévenként rendezett, immár 31. találkozóján, Prágában.

Szeptember 4-7 között került sor Prágában a 31. munkacsoport találkozóra, ahol a téma a hegyvidékek vízkezelésének és az erdei ökoszisztémák állapotának összefüggése volt, kiterjesztve a szélsőséges folyóvízi és állóvízi jelenségekkel. 15 ország kutatói voltak az előadók, ezen kívül nemzeti jelentések is elhangzottak a delegációk tagjaitól. A magyar delegáció vezetője volt Professzor Kertész Ádám. A munkacsoport tevékenységei kiterjednek a környezeti nevelés, oktatás jelentőségének, hatékonyságának elemzésére, ezért a már több éve a munkacsoportban szakemberként dolgozó Prof. Kertész Ádám mellett meghívást kapott Pénzesné Dr. Kónya Erika is, aki bemutatta az egyetem és általában Magyarország felsőoktatásában a környezeti nevelés, oktatás szerkezeti jellemzőit, megjelenési pontjait és az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának környezeti nevelés és tudatformálás programjának kutatási témáit. A Munkacsoport találkozón a munkabizottság elnökének Josef Krecek professzort választották a résztvevők.


< Vissza