Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gólya7

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 29.

Az Eszterházy Károly Egyetem elsőéves hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és a beilleszkedéshez nyújtunk segítséget 2019. szeptember 4-7. között a Gólyahéten, melyen mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet részt.

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

Gólya7 program lekérdezése

A beosztás megtekintéséhez rendelkeznie kell egyedi azonosítóval, vagyis Neptun kóddal. A Neptun kód lekérdezhető itt, segítséget pedig talál ezen az oldalon.

BEIRATKOZÁS

 • Teljes idejű képzésre (nappali tagozatra) alap, osztatlan, mesterképzés illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 4-6. között. Beosztás megtekinthető augusztus 20. után a felvettek.uni-eszterhazy.hu Gólyahét menüpont alatt.
 • Levelező tagozatra, Pedagógiai Karra alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 6. (péntek) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)
 • Levelező tagozatra, Agrártudományi és Vidékfejlesztési, Bölcsészettudományi és Művészeti, Gazdaság- és Társadalomtudományi valamint Természettudományi Karra alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 7. (szombat) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)
 • Levelező tagozatra, mesterképzés, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 7.(szombat) 9.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)

A beiratkozásra hozza magával:

 • személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya),
 • az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (augusztus 15-ét követően a Neptun rendszerből nyomtatható),
 • eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
 • adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató)
 • fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

A BEIRATKOZÁS ELMULASZTÁSA ESETÉN A FELVÉTELI HATÁROZAT ÉRVÉNYÉT VESZTI!

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG az Egri Campuson:
Ideje: 2019. szeptember 6. (péntek) 9.30 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem (Eger, Eszterházy tér 1.) Líceum, Díszudvar
(Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben.)

Gyöngyösi és jászberényi campusunk beiratkozásáról, tanévnyitójáról és Gólyahetéről az alábbi linkeken tájékozódhat:

A Sárospataki Comenius Campuson a beiratkozásról és az évnyitó ünnepségről további információk az alábbi linken érhetők el:

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza