Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Információk a tanévkezdésről

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 07.

Az Eszterházy Károly Egyetem tanévkezdésre és járványügyi készültségre vonatkozó információit az alábbiakban olvashatja.

Ikt. sz.: RK/824/2020
11/2020. (IX. 1.) sz. Rektori – kancellári utasítás
a járványügyi készültséget kezelő eljárásrend és intézkedési terv kiadásáról

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre, és az azzal kapcsolatosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által kiadott minisztériumi ajánlás rendelkezéseire tekintettel, a mai nappal kiadásra kerül az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban: Egyetem) járványügyi készültséget kezelő eljárásrendje és intézkedési terve.

A dokumentum a járványhelyzet változását követve szükség szerint folyamatosan aktualizálásra, közzétételre kerül, aktuális állapota mindenkor elérhető és megtekinthető az alábbi linken:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/koronavirus

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező, erre hivatkozással kérünk minden egyetemi polgárt, hogy kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek az előírások maradéktalan betartására.

Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

Eger, 2020. szeptember 01.
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, rektor
Dr. Tresó Andrásné, kancellár - helyettes


Eszterházy Károly Egyetem járványügyi készültséget kezelő intézményi eljárásrend

Jelen utasítás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes szabályokat határozzon meg az Eszterházy Károly Egyetem polgárai számára a 2020/2021-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.

Az utasítás elsődleges szempontként a felsőoktatásban résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe.

A tárgyban kiadott minisztériumi ajánlásban foglaltak szerint minden felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel, amelyek folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve – kiemelt jelentőségű.

Az eljárásrend és az intézkedési terv érvényes az Egyetem összes működési és képzési helyére, valamint az általa fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre.

1. Általános rendelkezések a biztonságos környezet kialakítására

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A külföldön járt személy a hazaérkezést követő két hétben az intézményt nem látogathatja, kivéve, ha az előírások szerint két negatív Magyarországon készült SARS-CoV-2 PCR teszttel rendelkezik. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgárától elvárt. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.

1.5. Az Egyetem épületein belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.

1.6. Az Egyetem fokozott figyelmet fordít az oktatási, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi létesítmények tisztaságára. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről és mindezek dokumentálásáról az Egyetem gondoskodik.

1.7. Az Egyetem gondoskodik a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről. Az ajtókilincsek, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, valamint az egyes egységek közös használatú eszközeiként funkcionáló kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel.

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A klíma és szellőztető készülékek hőcserélőjének és porszűrőjének fertőtlenítéséről, a szűrők esetleges cseréjéről az Egyetem gondoskodik.

1.9. Az Egyetem gondoskodik a létesítményeibe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.

1.10. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az intézményben, az Egyetem Járványügyi Munkabizottságának azonnali tájékoztatása elengedhetetlen (jarvany@uni-eszterhazy.hu).

1.11. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáért és az egészségügyi előírások betartásáért az Egyetem felel az általa fenntartott Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet (továbbiakban Gyakorlóiskola) köznevelési intézmény esetében is. A Gyakorlóiskola saját járványügyi készültséget kezelő intézményi eljárásrendet és intézkedési tervet készít a köznevelési intézményekre vonatkozó szabályok, ajánlások figyelembevételével.

2. A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozás

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tanórákon részt vevő hallgatók számára zárt térben – az órák jellegétől függően – a maszk viselése kötelező, kivéve, amikor a maszkhasználat korlátozza a feladat elvégzését.

2.2. Az Egyetem a 2020-21-es tanév I. félévében a nappali tagozatos oktatást döntő részben jelenléti oktatás formájában kezdi meg, levelező tagozaton pedig lehetőség szerint távolléti oktatási formát alkalmaz.

2.3. A nappali tagozaton a nagy hallgatói létszámot érintő (50-nél több hallgató által felvett) kurzusokat online módon kell megtartani. Előírjuk a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőség folyamatos biztosítását.

2.4. A levelező tagozaton a személyes jelenlétet igénylő konzultációkat olyan napokra kell megszervezni, amelyekre az érintett hallgatóknak online konzultációkat nem szervezünk. Ennek érdekében az érintett oktatási egységekben a levelező konzultációs beosztás átdolgozása és optimalizálása szükséges.

2.5. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során preferáljuk az online lehetőségeket. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

2.6. Az Egyetemen a beiratkozás online formában történik.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a 1,5 méteres védőtávolság betartása és zárt térben a maszk használata kötelező.

3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

3.3. A gyakorlóhelyeken az egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot – a lehetőségekhez mérten – csökkenteni és a minimumra korlátozni szükséges. A hallgatók beosztását előre el kell készíteni.

3.4. A gyakorlatok helyszíneit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A külföldön járt személy a hazaérkezést követő két hétben a gyakorlat helyszíneit nem látogathatja, kivéve, ha az előírások szerint két negatív Magyarországon készült SARS-CoV-2 PCR teszttel rendelkezik. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.5. A 1,5 méteres védőtávolságot és a megfelelő egyéni védőeszközhasználatot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.

3.6. A gyakorlat során az eszközöket a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.

3.7. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A gyakorlóhelyek mindegyikére szükséges a szakmai gyakorlatra és a gyakorlati helyekre vonatkozó intézményi eljárásrendet és intézkedési tervet eljuttatni és betartását megkövetelni.

4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

4.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.

4.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.

4.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása és a maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

4.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással (jelen utasítás), illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.

4.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni. A fertőtlenítés elvégzéséről a vizsgáztatónak kell gondoskodnia.

4.8. Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. Az Egyetem gondoskodik a termekben és a folyosókon a vírushelyzetre vonatkozó általános takarítási és fertőtlenítési szabályok betartásáról.

5. (Szak)kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó szabályok

5.1. A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés - szükséges. A testhőmérést naponta minden személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

5.2. A minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartása a beköltözési folyamat során is kötelező.

5.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.

5.4. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett határozzuk meg. A (szak)kollégiumban/diákotthonban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik a maszk használata kötelező. A kollégiumi rendezvények közül csak a legszükségesebbek megtartása ajánlott, melyek megtartására a szervezőknek minden esetben az Egyetem Járványügyi Munkabizottságától kell írásban (a jarvany@uni-eszterhazy.hu címre küldött e-mail formájában) engedélyt kérni a megrendezés előtt legalább 8 nappal. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő-és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

5.5. A pihenőterekben, valamint közös használatú helyiségekben a zsúfoltság elkerülésére kell törekedni. A berendezések számát szükség szerint csökkenteni kell (bel- és kültéren egyaránt) a zsúfoltság elkerülése érdekében.

5.6. Az Egyetem a tüneteket mutató hallgatók számára elkülönítési lehetőséget biztosít. (Szak)kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5%-át kell fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából.

5.7. Az Egyetem gondoskodik a közös használatú helyiségek fokozott takarításáról és fertőtlenítéséről.

5.8. A (szak)kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

5.9. Fertőzésgyanú esetére az Egyetem riasztási protokollal rendelkezik, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

6. Tanévnyitók, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartásának szabályai

6.1. A tanévnyitó és az oklevélátadó ünnepi szenátusülés összevontan kerül megrendezésre a Líceum díszudvarán úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma a hatályos jogszabályoknak megfelelő létszámot nem haladhatja meg, sőt annál inkább alacsonyabb. A lebonyolítás során a 1, 5 méteres védőtávolság betartása, maszk, valamint az oklevelet és díjat átvevőknek cérnakesztyű viselése kötelező.

6.2. Az egyetemi gólyatábor nem kerülhet megrendezésre. Egyéb hasonló hallgatói rendezvényeket és az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt esetben lehet megtartani, és azok megtartására a szervezőknek minden esetben az Egyetem Járványügyi Munkabizottságától kell írásban (a jarvany@uni-eszterhazy.hu címre küldött e-mail formájában) engedélyt kérni a megrendezés előtt legalább 8 nappal.

6.3. A zárt térben rendezett egyetemi programoknál a maszk használata és a legalább 1,5 méteres személyes távolság betartása kötelező.

6.4. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezése nem megengedett.

7. Sportlétesítmények és egyéb szabadidős létesítmények használata

7.1. Sportfoglalkozások, szabadidős tevékenységek helyszíneit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A külföldön járt személy a hazaérkezést követő két hétben a foglalkozások helyszíneit nem látogathatja, kivéve, ha az előírások szerint két negatív Magyarországon készült SARS-CoV-2 PCR teszttel rendelkezik. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében a foglalkozások szervezőinek a kiscsoportos tevékenységeket kell előnyben részesíteni.

7.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.

7.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

7.5. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.


1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére, épületeibe belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.


2. számú melléklet

Kockázatszűrő kérdőív:

 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
  • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
  • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
  • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
  • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
  • émelygés, hányás, hasmenés?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
 3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.< Vissza