Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ITDK tavaszi forduló a TTK Intézeteiben

Utolsó módosítás: 2018. május 03.

Nagy volt az érdeklődés a TDK műhelyekben dolgozó hallgatók előadásai iránt.

A Sporttudományi Intézetben kiemelkedő részvétel, rekordszámú résztvevő, lelkes érdeklődők voltak jellemzők az Intézményi TDK konferencián.

21 fő nevezett előadó, 2 szekció, 2 helyszín, kiemelt érdeklődés kísérte az Intézet fiatal kutatóink, a tudományos utánpótlásnak az előadásait. A helyezettek a következő előadók lettek:

I. Bizottság: A testnevelés és egészségnevelés időszerű kérdései
Elnök: Dr. Fügedi Balázs
Tag: Révész-Kiszela Kinga
Varga Attila
Kovács Ádám

 1. helyezett – Nemes Klaudia: Az általános iskolások viszonyulása a testnevelés órához, illetve a NETFIT eredmények összehasonlítása az előző évi eredményekkel
  Témavezető: Dr. Révész László, egyetemi docens
 2. helyezett – Bugyi Máté: Iskolás korú gyermekek egészségét befolyásoló tényezők:A játékszenvedély és az internetfüggőség
  Témavezető: Révész-Kiszela Kinga, adjunktus
 3. helyezett – Balogh József: A mindennapos testnevelésbe való elméleti oktatás integrálásának létjogosultsága
  Témavezető: Dr. habil. Bognár József, egyetemi docens

Különdíjas – Császár Attila: Testnevelő tanárok pályaválasztása és pályaelhagyása
Témavezető: Dr. habil. Bognár József, egyetemi docens

II. Bizottság: A sporttudomány kiterjedt vizsgálatai
Elnök: Dr. Váczi Péter
Tag: Boda Eszter
Hideg Gabriella
Kovács Enikő

 1. helyezett – Ludányi Ludovika: sportkörülmények között mérhető élettani jellemezők változása a táplálkozás függvényben
  Témavezető: Zakár Tivadar
 2. helyezett – Farkas Alexandra: A munkahelyi sport összehasonlítása a szellemi és fizikai munkát végzők körében Egerben
  Témavezető: Dr. habil. Bognár József, egyetemi docens
 3. helyezett – Zimmermann Márió: A motorikus és pszichés képességek kapcsolatának vizsgálata a teljesítményre középiskolások körében
  Témavezető: Dr. Révész László, egyetemi docens

Különdíjas – Ádám Alexander: A triatlon és a motiváció kapcsolata az amatőr sportolók körében
Témavezető: Dr. Révész László, egyetemi docens

Gratulálunk a résztvevőknek, a felkészítő témavezetőnek, további jó munkát és sportsikereket!
a Sporttudományi Intézet


A Biológiai Intézetben
Népes és erős mezőny a Biológiai Intézet ITDK konferenciáján, melynek keretében 10 hallgató mutatta be kutatásának eredményeit.

A bírálóbizottság elnöke: dr. habil. Marschall Marianna, intézetigazgató főiskolai tanár
A bírálóbizottság tagjai:
Pénzesné dr. Kónya Erika, dékán, tanszékvezető egyetemi docens
Kiss Csaba, PhD-hallgató, ELTE
Borbás Barbara, biológia (BSc) III.

Helyszín és időpont: Eger, C épület, 121. terem Ideje: 2018. április 25. 14.00 óra

A következő pályamunkáikat mutatták be a hallgatók:

 • Salamon Dóra, biológiatanár (egészségtan)–kémiatanár (O) II.
  A vízhiány és a sóstressz hatása a fotoszintetizáló apparátus hőmérsékleti stabilitására a búza és vadbúza vonalakban
  Témavezető: Dr. habil. Dulai Sándor, főiskolai tanár
 • Baranyi Gergely, biológia (BSc) II.
  Az Erdőtelki Arborétum mohaflórája
  Témavezető: Dr. Szűcs Péter, adjunktus
 • Zsólyom Dominika, biológia (BSc) III.
  Mohadiverzitás vizsgálatok Balaton községben
  Témavezető: Dr. Szűcs Péter, adjunktus
 • Teplánszki Dóra, biológia (BSc) III.
  A vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) mátrai állományának vizsgálata és a megmentésére irányuló kísérlet
  Témavezető: Prof. Dr. Csuzdi Csaba, egyetemi tanár
 • Szabadi Kriszta, biológia (BSc) III.
  Erdőlakó denevérek előfordulási sajátosságai az Északi-középhegységben
  Témavezető: Dr. Estók Péter, főiskolai docens
 • Győrössy Dorottya, biológia (BSc) III.
  A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) és a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) bioakusztikai vizsgálata
  Témavezető: Dr. Estók Péter, főiskolai docens
 • Sosovicska Bernadett, biológia (BSc) III.
  A magyar szöcskeegér (Sicista trizona trizona) hazai maradványpopulációinak kutatása bagolyköpet-analízis segítségével
  Témavezető: Dr. Estók Péter, főiskolai docens
 • Stefancsik Gergely, biológia (BSc) II.
  Nyugalmi és feladat alatti EEG-aktivitás és jellemzése csukott szemű relaxációs zene és az alanyok érdeklődési köréből származó szöveg olvasása közben
  Témavezető: Dr. habil. Emri Zsuzsanna, tanszékvezető főiskolai tanár
 • Bozóki Balázs, biológia (BSc) III.
  Vöröshasú unkák (Bombina bombina) és dunai tarajosgőték (Triturus dobrogicus) állományának vizsgálata a farmosi békamentés adatai alapján
  Témavezető: Dr. Varga János, főiskolai docens
 • Vig Zsófia, biológiatanár (egészségtan)–földrajztanár (O) II.
  A hamvas rétihéja (Circus pygargus) állományváltozása az Északmagyarországi régióban
  Témavezető: Dr. Varga János, főiskolai docens

Helyezések:

 1. helyezés: Győrössy Dorottya (biológia (BSc) III.)
 2. helyezés (megosztva): Salamon Dóra (biológiatanár (egészségtan)–kémiatanár (O) II.) és Teplánszky Dóra (biológia (BSc) III.)
 3. helyezés (megosztva): Zsólyom Dominika (biológia (BSc) III.) és Vig Zsófia (biológiatanár (egészségtan)–földrajztanár (O) II.)

Különdíj: Szabadi Kriszta (biológia (BSc) III.) és Stefancsik Gergely (biológia (BSc) II.)


Földrajz- és Környezettudományi Intézet, Földtudományi Tehetségműhely
A bírálóbizottság elnöke: Prof. dr. Mika János, tanszékvezető egyetemi tanár
A bírálóbizottság tagjai:
Dr. Patkós Csaba, intézetvezető főiskolai docens
Dr. Utasi Zoltán, főiskolai docens
Simonyi Sándor, földrajztanár-történelemtanár (O) III.

Helyszín és időpont: EKE D épület, 214. terem, 2018. április 25. 09.30 óra

 1. helyezett: Balogh Szabolcs, Geográfus MSc II.
  Tájtípusok összehasonlító elemzése tájértékelési mutatók segítségével a Bükk-vidéken
  Témavezető: Dr. Sütő László, egyetemi docens
  OTDK-n való részvétel: igen
 2. helyezett: Bertyák Bence, Geográfus MSc II.
  Fogyatékossággal élők helyzetének földrajzi aspektusú vizsgálata kiválasztott hazai egyetemi városokban
  Témavezető: Dr. Tóth Antal, főiskolai docens
  OTDK-n való részvétel: igen
 3. helyezett: Csényi Georgina Vanessza, földrajztanár – Rostás Ádám földrajztanár–történelemtanár (O) III.
  Az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz- és Környezettudományi Intézet ásvány-, kőzet- és ősmaradvány gyűjteményének újragondolása
  Témavezetők: Prof. dr. Polgári Márta, egyetemi tanár – Dr. Sütő László, egyetemi docens
  OTDK-n való részvétel: nem (a kutatás továbbfejlesztése javasolt az őszi fordulóra)

Versenyen kívüli induló: Baranyi Kinga, végzett BSc hallgató
Földtudományi tájértékek a turizmusban a Karancs-Medves vidékén
Témavezető: Dr. Sütő László, egyetemi docens
Az előadó pályamunkájával a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián indul, amelyet az ELTE TTK Környezettudományi Centruma rendez 2018. május 10-12. között.


Az Élelmiszertudományi Intézetben és a Matematikai és Informatikai Intézetben 2-2 hallgató továbbjutott az OTDK-ra, nekik is és a többi versenyző hallgatónak gratulálunk!


A hírt beküldte: Pénzesné Kónya Erika
dékán, TTK


< Vissza