Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

MEKH Energiakövetek Pályázat

Utolsó módosítás: 2018. március 13.

Pályázati Kiírás 2018

A pályázat kiírója: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Web: www.mekh.hu; www.enhat.mekh.hu; www.energiakovetek.hu

1. A pályázat célja

A MEKH társadalmi felelősségvállalási programjának hangsúlyos eleme a fogyasztók energia­tudatos szemléletformálása.

A MEKH Energiakövetek pályázat célja:

 • az energiatermeléssel és -felhasználással, valamint a tudatos energiafogyasztással és energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek bővítése az általános iskola felső tagozatos, illetve a középiskolás korosztály körében;
 • a felsőoktatási intézményekben természettudományos tárgyakat hallgató diákok ösztönzése a témával kapcsolatos tudásuk elmélyítésére és kreatív, élményalapú átadására a megjelölt korosztálynak.

2. A pályázat benyújtására jogosultak

A pályázatra magyar felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy doktori képzésben résztvevő nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, elsősorban az alábbi szakokról: energetikai mérnök, fizika, fizikatanár, fizikus, geofizikus, környezettan, környezettan-tanár, környezettudomány, természetismeret-környezettan tanár. Nem jelent kizáró okot, ha a pályázó nem a felsorolt szakok hallgatója.

3. A pályázat tartalma

Pályázni egy 45 perces, felső tagozatos általános iskolai vagy középiskolás korosztályra szabott tematikus tanóra vázlatával lehet.

A MEKH felelősségi területeihez igazodva a tanórák javasolt témái:

 • az energiaellátás és az energiaforrások áttekintése; megújuló és nem megújuló energia­források; az egyes energiaforrások, energiahordozók előnyei, hátrányai;
 • energiatermelés, a háztartások energiaellátása; a földgáz, a villamos energia és a víz eljuttatása a fogyasztókhoz;
 • a megújuló energia felhasználási lehetőségei;
 • a háztartás energiafelhasználásának (földgáz, villamos energia, víz) csökkentése: tippek, trükkök, jó gyakorlatok bemutatása;
 • az energia- és környezettudatos magatartás alapjai: energiatakarékosság, környezet­tudatos energiafelhasználás, energiafogyasztók a háztartásban, fogyasztásmérés; villany-, víz- és gázszámla;
 • az energiatakarékos és környezetkímélő közlekedés lehetőségei;
 • energiatakarékos építkezés: hőszigetelés, nyílászárók, hűtő- és fűtőrendszerek, megújuló energia használata.

Alapvető elvárás, hogy a tanóra szerves részét képezze minimum egy, a tanóra témájához kapcsolódó LÁTVÁNYOS KÍSÉRLET, amely a nevelési-oktatási intézmények tűz- és munkavédelmi előírásainak megfelel.

A pályázathoz kötelezően csatolandó:

 • egy maximum egyperces bemutatkozó videó (asf, wma, wmv, wm, avi, mp4 vagy mpg formátumban).

A pályázathoz opcionálisan csatolható:

 • a benyújtott óratervet kiegészítő szabadon választott dokumentum (pl.: szöveg, kép, prezentáció).

A bemutatkozó videó kivételével a csatolt dokumentumok mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot.

4. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatra a www.energiakovetek.hu oldalon lehet jelentkezni. A honlapon kitölthető a jelentkezési lap, csatolható az óraterv és Wetransferen keresztül elküldhető a bemutatkozó videó is.

5. A pályázatok értékelési szempontjai

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékeli. Az értékelés során előnyt jelent:

 • a választott téma újszerű megközelítése;
 • a téma szakmailag igényes bemutatása;
 • törekvés a mindennapokban alkalmazható gyakorlati készségek átadására;
 • a tematikus tanóra minél kreatívabb megtervezése;
 • szemléltető eszközök, demonstrációs modellek aktív használata;
 • látványos kísérlet(ek) bemutatása;
 • törekvés a diákok aktív bevonására;
 • a diákok tapasztalatszerzésen alapuló tanulásának ösztönzése;
 • a téma adott korcsoport (általános iskolai felső tagozat vagy középiskola) igényeihez igazodó feldolgozása.

6. A pályázatok díjazása

A zsűri a három legjobb pályázatot benyújtó hallgatót díjazza az alábbiak szerint:

 • a díjazottak elnyerik a "MEKH Energiakövet 2018" címet;
 • a díjazottak 300.000 Ft/fő értékű ösztöndíjban részesülnek;
 • a MEKH biztosítja a benyújtott óratervek élményszerű, látványos és szakmailag is tartalmas megvalósításához szükséges prezentációs és egyéb demonstrációs eszközöket 100.000 Ft értékhatárig;
 • a MEKH kétnapos előadói tréninget (elmélet és gyakorlat) biztosít a díjazottaknak Budapesten;
 • a MEKH felvételt készít a díjazottak által megtartott egyik tanóráról, melyet utómunka után a díjazottak referenciaanyagként használhatnak.

7. Kötelezettségek

Az ösztöndíj keretében a 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. közötti időszakban a díjazottak a nyertes óraterveik alapján kötelesek legalább 5 tanórát megtartani meghatározott oktatási intézményekben. Az ösztöndíj folyósításának módjáról és feltételeiről a MEKH egyedi megállapodást köt a díjazottakkal.

8. Bírálóbizottság

A pályázat fővédnöke: Dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke
A zsűri tagjai:

 • Dr. Grabner Péter, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese;
 • Czippán Katalin, környezeti nevelési és kommunikációs szakember, a Világ Természetvédelmi Unió Oktatási és Kommunikációs Bizottságának (IUCN CEC) alelnöke;
 • Zsíros László Róbert, tudománykommunikációs felderítő, a Szertár alapítója

9. Jelentkezési határidő

A pályázat elküldésének határideje: 2018. április 22.

10. Eredményhirdetés

A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményről legkésőbb 2018. május 4-ig.

Hivatalos eredményhirdetés: 2018. május 10-én, Budapesten, sajtónyilvános rendezvény keretében.


< Vissza