Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oklevélátadó díszünnepély

Utolsó módosítás: 2015. július 08.

2015.07.03-án vehették át a végzettséget igazoló dokumentumokat az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának hallgatói.

A Líceum Díszudvarán 15.00-tól kezdődő díszünnepélyen Dr. Liptai Kálmán köszöntőjét követően Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes vette át a szót. Idei tanévet lezáró ünnepi beszédében utalt Németh László soraira is: „ A műveltség nem ünneplő ruha, amit hordani kell. A műveltség a helytállás eszköze." Amint azt Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona kifejtette, bízik abban, hogy a most végzett hallgatóinknak tanulmányaik során sikerült megismerniük, és elsajátítaniuk az önálló ismeretszerzés lehetőségét és képességét, illetve, hogy olyan értékrendszert tudtunk átadni számukra, amely a szeretet által vezérelt biztos alapokon nyugszik. A rektorhelyettes asszony köszöntőjének utolsó gondolatai angol nyelven hangoztak el, és az intézményünkben tanulmányaikat lezáró brazil diákokhoz szóltak.
A délutáni program folytatásában előlépések bejelentésére, és különböző intézményi és kari kitüntetések átadására került sor.

Az intézmény Szenátusa Professzor Emeritus címet adományozott Dr. Vida József főiskolai tanárnak, a Fizikai és Élelmiszerfizikai Tanszék munkatársának.

A Miniszterelnök 2015. január 15-től Dr. Emri Zsuzsannát, az EKF Állattani Tanszékének tanszékvezetőjét főiskolai tanárrá nevezte ki, aki rektor úrtól átvette a kinevezési dokumentumot.

A Hallgatói Természettudományi Kar díját azok a hallgatók kaphatják, akik a szakhoz tartozó diszciplínákban kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, szakmai-tudományos tevékenységet végeztek, és az utolsó két lezárt félévben kumulált tanulmányi átlaguk legalább 4,0. A Kari Tanács döntése értelmében a díjat idén Balla Tamás informatikatanár-pedagógiai értékelés és mérés tanára valamint Radnai Zsófia biológia alapszakos hallgatók kapták.

Az EKF Sporttudományi Intézete által alapított Jó tanuló, jó sportoló díjban Kis Violetta rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakos, végzős hallgató és Berecz Bernadett testnevelő tanár - játék- és szabadidő-szervező tanár szakos hallgató részesült.

Az Eszterházy Károly Főiskola két díjjal is jutalmazza a hallgatók kiemelkedő munkáját. A Hallgató a tudományért díjat a tudományos munkában nyújtott kiemelkedő munkáért ítélik oda azon hallgatóknak, akik kiemelkedő Tudományos Diákköri Tevékenységet folytatnak, vagy annak megfelelő, kiemelkedő tudományos/művészeti munkával rendelkeznek. A Szenátus döntése alapján az idei évben az elismerést karunkról Almádi Csaba programtervező informatikus szakos hallgató érdemelte ki.

A Hallgató a hallgatókért díjra azon diákok jelentkezhettek, akik kiemelkedő TDK tevékenységük mellett példaértékű, társaikat motiváló tudományos munkát végeztek. A kitüntetett diákok kiválasztásában aktív szerepet kaptak azok a hallgatók, akiket a jelöltek munkájukkal segítettek. A díj odaítélése előtt a diáktársak értékelték a jelölteket és ennek megfelelően történtek meg a jelölések. A Szenátus döntése alapján a Hallgató a Hallgatókért díjat idén a Természettudományi Karról Almádi Péter programtervező informatikus szakos hallgató érdemelte ki.

Az ünnepélyes nyilvános szenátusülés legfontosabb momentuma a diplomák átadása volt. Az utóbbi hetekben a Természettudományi Karon alapképzésben 195, mesterképzésben 131 hallgató záróvizsgázott sikerrel. Szakirányú továbbképzésben 110 TTK-s hallgató szerzett szakképzettséget, míg a korábbi rendszerben kezdettek közül 6 fő szerzett főiskola végzettséget, 8 fő tett sikeres szakmai vizsgát és szerzett OKJ-s bizonyítványt.
Az oklevélátadó ünnepség hivatalos programja a végzős hallgatók búcsújával, Eger város kulcsának átadásával, és Martonné Adler Ildikó alpolgármester beszédével zárult.


< Vissza