Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Agria Élettudományi Tudásközpont

Utolsó módosítás: 2015. február 22.

Adatok

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az Agria Élettudományi Tudáscentrum az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának alap, alkalmazott kutatási és szakértői feladatokat ellátó interdiszciplináris kutatóközpontja. A szervezet részt vesz a Főiskola fejlesztési elképzeléseinek, célkitűzéseinek megvalósításában, azon kutatások integrálásában, amelyek jellegüknél fogva speciális biológiai szakértelmet feltételeznek. Kapcsolatot tart akadémiai, állami kutatóintézetekkel, szervezetekkel valamint együttműködik a társadalmi és gazdasági szféra bizonyos szereplőivel. Lehetőségeihez mérten kiemelt szerep vállalására törekszik a régió élettudományi K+F tevékenységében együttműködve a már meglévő hasonló szervezetekkel. A tudáscentrum határozott szándéka az élettudományi kutatások egyes területeinek nemzetközi szinten tartása, ill. emelése, a Biológiai Intézet tudományos potenciáljára alapozva.

Kutatási profil

Kriptogám botanikai kutatások

Trópusi esőerdők virágtalan növény-együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise. Virágtalan növények morfológiai, rendszertani és növényföldrajzi kutatása, adott taxonok revíziója világviszonylatban. A Kárpát-medence moha és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.

Geobotanikai és Vegetációtudományi kutatások

Alapozó növényföldrajzi, növénytársulástani felmérések és florisztikai feltárások az Észak-Magyarországi-középhegység földrajzi nagytáj különböző területein.

Konzervációbiológiai kutatások

Kriptogám és magasabb rendű növények ex situ konzervációbiológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata. In situ vetési, laboratóriumi és szabadföldi csírázási kísérletek, életmenet- és terjedési vizsgálatok különböző növénytaxonokon. Allelopátiás kísérletek, vegetatív regeneráció, fitomassza vizsgálatok. Anyatelep és génbank létrehozás, fenntartás, törzsgyűjtemény elhelyezés.

Növényi stresszfiziológiai, fotoszintézis ökofiziológiai és asztrobiológiai kutatások

Kriptogám és edényes növények stresszfiziológiai, fotoszintézis-ökofiziológiai jellemzése. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták előállítása céljából. A globális klímaváltozás következtében kialakuló körülményeket toleráló növények stresszfiziológiai jellemzése. A főleg extremofil cianobaktériumokból álló kriptobiotikus kéreg összetételének, mikromorfológiájának, ökológiájának és stresszélettanának vizsgálata különböző földrészeken, különös tekintettel a marsi élet lehetőségeire. Fotoszintetikus és egyéb fiziológiai válaszok tanulmányozása az egymással kölcsönhatásban ható környezeti faktorok alatt különböző növényi modellrendszerekben.

Idegrendszer-modellezési kutatások

A csoport kutatási területe a humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő genetikailag módosított egerek in vitro és in vivo elektrofiziológiai vizsgálata, és az adott eredmények modellezése. Az ún. multikompartment és hálózat modellek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a neuronok jelátviteli és jelfeldolgozási sajátosságait vizsgálják anatómiai és fiziológiai mérési adatok és szimulációs eredmények kombinálásával. A kifejlesztett genetikai modellek részletes elektrofiziológiai jellemzésével a betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok feltérképezését, új gyógyszer célpontok felfedezését, és a betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezését tudjuk elősegíteni. Ezen adatok hozzájárulnak a megfelelő állatmodellek kiválasztásához, a gyógyszerfejlesztéshez, illetve a kifejlesztett molekulák hatékonyságának vizsgálatához is.

Zootaxonómiai, zoobiogeográfiai és faunisztikai kutatások

Földigilisztafélék kutatása. Denevérek faunisztikai, bioakusztikai és konzervációbiológiai kutatása. Kisemlősök faunisztikai kutatása. Denevérlegyek faunisztikai kutatása.

Ökotoxikológiai kutatások

Vízi ökoszisztémákban elő, a táplálékláncban fontos szerepet betöltő mikroalgák, valamint gerinctelen és gerinces állati szervezetek nehézfém és peszticid bioakkumulációjának vizsgálata. Mikroalgák alkalmazhatóságának kutatása a vizek szennyezettségének csökkentésében, szerepük zöld innovációs programok kivitelezésében. Különböző mikroalga fajok bioaktív hatóanyag-tartalmát, zsírsavösszetételét befolyásoló tenyésztési módszerek kidolgozása mikrokozmosz modellek alkalmazásával.

Szolgáltatási profil

Vízi ökoszisztéma elemzések, hatástanulmányok készítése

Taxonómiai, ökológiai jellegű, biodiverzitást feltáró, leíró és analizáló szakvélemények készítése. Globális szinten jelentkező biológiai problémák ökoszisztéma és biom szintű megértését segítő vizsgálatok elvégzése

Vegetáció térképek, florisztikai felmérések, botanikai szakvélemények készítése

Növényi alapanyagok taxonómiai szakvéleményének elkészítése, referencia alapanyag tárolása, génbanki és törzsgyűjtemény létrehozás és tárolás.

Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták jellemzése fajták előállítása céljából

Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok feltérképezése

Természeti erőforrás elemzések, konzervációbiológiai felmérések, zoológiai szakértői vélemények elkészítése különös tekintettel mezőgazdasági és természetvédelmi kezelések hatásának vizsgálatára.

Referenciák

Kecskebúza (Aegilops) fajok stressztűrő képességének vizsgálata a termesztett búza génforrásainak bővítése céljával
(OTKA T043120 2003-2006)

Genetikai és agrotechnikai eljárások együttes alkalmazása az aszálykárok enyhítésére
(NKFP OM-00210/2004 2005-2007)

A búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
(OTKA K75466 2008-2012)

„Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása"
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0004; KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0022)

„Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport és táplálkozás élettani vizsgálatok révén"
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008)


< Vissza