Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Biológiai Intézet kutatási adatok

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Az EKE Biológiai Intézet kutatási profilja és kompetenciái, a kapcsolódó szolgáltatási profilok


Kriptogám botanikai kutatások

Virágtalan növények morfológiai, rendszertani és növényföldrajzi kutatása, adott taxonok revíziója világviszonylatban. Trópusi esőerdők virágtalan növény-együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise. A Kárpát-medence moha- és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.

Részt vevő kutatók: Vezető: Prof. dr. Pócs Tamás, tagok: Prof. dr. Orbán Sándor, Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Szűcs Péter, dr. Sass-Gyarmati Andrea

Szolgáltatási profil: Taxonómiai, ökológiai jellegű, biodiverzitást feltáró, leíró és analizáló szakvélemények készítése. Globális szinten jelentkező biológiai problémák ökoszisztéma és biom szintű megértését segítő vizsgálatok elvégzése.


Növényi stresszfiziológiai, fotoszintézis ökofiziológiai, anyagcsere-élettani és asztrobiológiai kutatások

Kriptogám és edényes növények stresszfiziológiai, fotoszintézis-ökofiziológiai, anyagcsere-élettani jellemzése. A kriptogám növények kiszáradástűrésének fiziológiai vizsgálata. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata elsősorban a vízhiány-, só- és hőmérsékleti stresszek hatásaira, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták előállítása céljából. A főleg extremofil cianobaktériumokból álló kriptobiotikus kéreg összetételének, mikromorfológiájának, ökológiájának és stresszélettanának vizsgálata, különös tekintettel a marsi élet lehetőségeire. Bioaktív hatóanyagtartalmú mohafajok ökofiziológiai, anyagcsere-élettani vizsgálata, farmakológiai hasznosításukhoz kapcsolódva.

Részt vevő kutatók: Vezető: dr. Marschall Marianna, dr. Dulai Sándor, Sütő Szidónia

Szolgáltatási profil: Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták jellemzése fajták előállítása céljából. Az extrém/kedvezőtlen környezeti faktorokat toleráló fotoszintetizáló szervezetek fiziológiai válaszainak leírása, jellemzése. Bioaktív hatóanyagtartalmú mohafajok jellemzése farmakológiai hasznosításukhoz kapcsolódva.


Pollenmonitoringhoz kapcsolódó botanikai és egyéb kutatások

Tavaszi és nyár eleji pollenadó fajok hatása az allergiás tünetek előfordulására és virágzásfenológiai megfigyelések hasznosítása a környezet-egészségügyi prevencióban

Részt vevő kutatók: vezető: dr. Marschall Marianna, dr. Csibi-Urbanovics Katalin, dr. Jana Taborska

Szolgáltatási profil: Eger város hivatalos pollenmonitoringja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatbázisában


Geobotanikai és vegetációtudományi kutatások

Alapozó növényföldrajzi, növénytársulástani felmérések és florisztikai feltárások az Észak-magyarországi-középhegység földrajzi nagytáj különböző területein.

Részt vevő kutatók: vezető .dr. Vojtkó András, dr. Jana Taborska, Dr. Szűcs Péter

Szolgáltatási profil: Vegetáció térképek, florisztikai felmérések, botanikai szakvélemények készítése állapotfeltáró, állapotmegőrző, tájrehabilitációs, valamint későbbi tájhasznosítási szempontokból és célokból.


Konzervációbiológiai kutatások

Kriptogám és magasabbrendű növények ex situ konzervációbiológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata. In situ vetési, laboratóriumi és szabadföldi csírázási kísérletek, életmenet- és terjedési vizsgálatok különböző növénytaxonokon. Allelopátiás kísérletek, vegetatív regeneráció, fitomassza vizsgálatok. Anyatelep és génbank létrehozás, fenntartás, törzsgyűjtemény elhelyezés. Magyarországi gyógynövények kemotaxonómiai vizsgálata. A fényszennyezés hatásainak növény- és állatbiológiai vonatkozásai.

Részt vevő kutatók: Vezető : Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Jana Taborska, dr. Varga János

Szolgáltatási profil: Növényi alapanyagok taxonómiai szakvéleményének elkészítése, referencia alapanyag tárolása, génbanki és törzsgyűjtemény létrehozása és tárolás. Vadonélő és kultúrnövények szaporítása és mikroszaporítása génmegőrzés, valamint vírus- és kórokozómentes szaporítóanyag előállítása céljából.


Zootaxonómiai, zoobiogeográfiai és faunisztikai kutatások

Földigilisztafélék taxonómiai és biogeográfiai kutatása. Denevérek faunisztikai, bioakusztikai és konzervációbiológiai kutatása. Denevérközösségek és parazitáik ökológiai és rendszertani vizsgálata. Kisemlősök faunisztikai kutatása.

Részt vevő kutatók: Vezető: dr. Csuzdi Csaba, tagok: dr. Varga János, dr. Estók Péter

Szolgáltatási profil: Természeti erőforrás elemzések, konzervációbiológiai felmérések, zoológiai szakértői vélemények elkészítése különös tekintettel mezőgazdasági és természetvédelmi kezelések hatásának vizsgálatára.


Idegrendszer-modellezési kutatások

Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek (genetikailag módosított egerek in vitro és in vivo elektrofiziológiai vizsgálata) tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok leírása, új gyógyszer célpontok felfedezése, az egyes betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezése céljából. Neuronok jelátviteli és jelfeldolgozási sajátosságainak vizsgálata anatómiai és fiziológiai mérési adatok és szimulációs eredmények kombinálásával. Modellezés az ún. multikompartment és hálózat modellek használatával.

Részt vevő kutatók: Vezető: dr. Emri Zsuzsanna, tag: dr. Antal Károly

Szolgáltatási profil: Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok feltérképezése, új gyógyszer célpontok felfedezése, az egyes betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezése.


Az EEG pedagógiai alkalmazási lehetőségei

Hordozható, egyszerűen kezelhető EEG készülékek alkalmazása tanulási folyamatok monitorozására. Statikus EEG aktivitás variabilitásának feltérképezése. EEG aktivitás követése különböző típusú feladatoknál. Tanulási teljesítmény és EEG aktivitás közötti korreláció feltérképezése. Különböző pedagógiai módszerekkel történő tanulási folyamatokhoz tartozó  EEG aktivitások összehasonlítása.

Részt vevő kutatók: Vezető: dr. Emri Zsuzsanna, tagok.: dr. Antal Károly, Kvaszingerné Prantner Csilla

Szolgáltatási profil: Az EEG pedagógiai alkalmazása tanulási folyamat jellemzésében.< Vissza