Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont

Utolsó módosítás: 2015. február 22.

EKF - Észak-magyarországi Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az Észak-magyarországi Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudáscentrum (EKF-ÉmEST / EKF-EST) az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának interdiszciplináris kutatóközpontja. A szervezet részt vesz a Főiskola fejlesztési elképzeléseinek, célkitűzéseinek megvalósításában, azon kutatások integrálásában, amelyek jellegüknél fogva a tudásközpont speciális szakértelmére támaszkodnak. A Tudásközpont fő célja az élettudomány, az egészségtudomány, a sporttudomány, valamint más tudományterületek részvételével olyan kutatások megvalósítása, amelyek az emberi egészség megőrzését, helyreállítását, és fejlesztését szolgálják. Az intézet további feladata a sportsérülések megelőzése, kezelése, rehabilitálása – a korai, aktív rehabilitációs kezelési módszerek kidolgozása.

Célunk az egészség, a sport, a rekreáció területén olyan kutatások megvalósítása, melyek eredményei elsősorban az Észak-Magyarországi régióban a sport, a rekreáció és szabadidő-gazdaság területén működő multinacionális cégek, kis- és középvállalkozások, sportegyesületek, szakosztályok realizált üzleti eredményét és versenyképességét növelik. Tudományos és szakmai háttértámogatással kívánjuk elősegíteni a dolgozók és a sportolók betegség, sérülés, baleset utáni rehabilitációját. Ösztönözzük továbbá lakosság egészségmegőrzését, egészségfejlesztést; a nyugdíjas korosztály számára is.

A céljaink között szerepel, hogy önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak for- és non profit szervezeteknek regionális kutatásokkal és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal (pl. pályázatírásban való részvétel, életmód-tanácsadás, stb.) olyan innovatív együttműködés megvalósítása, mely a partnerséget és a hatékonyságot erősítik a résztvevők között.

Az Egészségfejlesztési Tudásközpont kutatócsoportjai sajátos kutatási és szolgáltatási profillal vesznek részt a sporttudományi, egészségtudományi kutatásokban az Eszterházy Károly Főiskola tudományos bázisára alapozva.

Kutatási profil

Egészséges Társadalom és az „Egészség- Tudás" Oktató- és Kutatócsoport

Kutatási profilCélunk, magas színvonalú, független, interdiszciplináris kutatások megvalósítása az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Kutatásunkban kiemelt szerepet szánunk az új típusú prevenciós, profilaktikus, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek valóság és gyakorlat közeli vizsgálatára, és felhasználására. Akutatási súlypont további célkitűzése KKV-k (kis- és középvállalkozások), - és non profit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével.

Mozgáselemzés kutatócsoport

Kutatási profil: Mozgáselemzés, mozgás kiértékelés, összehasonlítás. A különböző sportágak technikai biomechanikai szempontból javítható mozgás elemeinek összehasonlító elemzése és kiértékelése.

Öregedés és fizikai aktivitás természet- és társadalomtudományi aspektusainak kutatása

Kutatási profil: A humán öregedési folyamat „lassíthatóságának lehetőségének" és a rendszeres fizikai aktivitás összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A humán öregedési folyamat vizsgálata a tudományágak szemszögéből: anatómia, élettan, terhelésélettan, népegészségtan, biomechanika, kapcsolódó szociológiai felmérések, stb.... A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek –arthrosis, osteoporosis, arthritis, magas vérnyomás, diabetes mellitus, koszorúér betegségek, stb...- primer, secunder és tercier megelőzésére.

Munkahelyi egészségfejlesztés

Kutatási profil: Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának élettani szemléletű elemzése, egészségkárosító paraméterek feltárása, a munkaerő hiányzásának, az elvándorlás arányainak, a munkahely fizikai jellemzőinek, és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása.

A tudásközpont sportélettani, fittségi laboratóriumának kutatási és szolgáltatási profilja

Kutatási profil: Sportágspecifikus spiroergometriás terhelési vizsgálatok. Sportágspecifikus kutatási és mérési protokollok kidolgozása, validálása. Terhelési zónák hatásai életkori csoportonként, antioxidáns kutatások, a rekreációs edzés és a telomeráz enzim aktivitási szintjének összefüggéseinek vizsgálata.

Szolgáltatási profil

Az egészség, a fittség, a happiness, a fitnesz és a wellness eszközrendszereinek és módszereinek kidolgozása, fejlesztése és kapcsolódó nevelési, oktatási és képzési programok tervezése, szervezése, irányítása, lebonyolítása.

Települési és vállalati egészségterv elkészítése, turisztikai „packagek" összeállítása

Oktatás, képzés, átképzés, csapatépítő tréning, túlélő-tábor, termékfejlesztés, animáció, rendezvényszervezés.

Egészségturizmus, vendégelégedettség a sportszolgáltatóknál, a sport- és szabadidő szolgáltatók minőségi paramétereinek vizsgálata

Technikai jellegű sport és egyéb mozgások biomechanikai paramétereinek elemzése, valamint mozgáskinetikai vizsgálatok a sportmozgások hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele céljából sportolóknál, egészséges és beteg gyermekeknél, illetve időseknél terápiás rekreáció.

A bűnüldöző szervekkel történő, speciális helyszínelési feladatok ellátása, feltételezett elkövető, rekonstruált mozgáselemzéssel.

Háromdimenziós játéktervező cégek virtuális mozgásainak digitalizálása fps, és rpg játékokhoz.

Táplálkozási és életmódprogramok kidolgozása, terhelés élettani tesztek készítése.

Munkahelyi egészségnevelési és egészségfejlesztési terv kidolgozása, stresszkezelő tréningek, munkahelyi konfliktuskezelő programok, egészségnevelő előadások, testedzési programok kidolgozása.

Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika, az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése, betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.

Sportági kiválasztás segítése, sportegyesületek, szakosztályok sportolói, valamint multinacionális cégek, kis- és középvállalkozások alkalmazottai számára kidolgozott, egyénre szabott, sportágspecifikus terhelési összetevők meghatározása, tanácsadás.

Referenciák

Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport és táplálkozás élettani vizsgálatok révén
(TÁMOP-4.2.2. A-11/1-KONV-2012-0008)

„ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak- Kelet Magyarországon
(TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010)


< Vissza