Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Innorégió Tudásközpont

Utolsó módosítás: 2015. október 21.

Adatok

Honlap: http://innoregio.uni-eger.hu/

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az Agria-Innorégió Tudáscentrum az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának kutatási, képzési, és szakértői feladatokat ellátó szolgáltató központja. A szervezet illeszkedik a Főiskola komplex régiófejlesztési célkitűzéseihez, alap és alkalmazott kutatásaihoz, valamint természet és műszaki tudományi képzéseihez. Elsőrendű küldetésünknek tekintjük a regionális vállalkozások, intézmények, települések fejlesztési feladatainak professzionális szakmai támogatását, segítséget kívánunk nyújtani az alacsony környezeti terhelést szem előtt tartó, helyi erőforrásokra épülő fejlesztési igények és adottságok meghatározásában is. Tudáscentrumunk továbbá kiemelt szerepet szán az alap és a mesterképzésében részt vevő egri hallgatók szakmai tapasztalatszerzésének kiszélesítésében.

Szervezetünk létrehozásával képessé váltunk arra, hogy a Főiskola tevékenyen részt vegyen a regionális tervezés operatív folyamataiban elősegítve ezzel a minőségi térségfejlesztés megvalósítását, így a helyi termékpályák kialakítását, az energiaellátás strukturális átalakítását, valamint a fiatal pályakezdő szakemberek munkaerő-piaci esélyeinek növelését. Kiemelt célunk ennek megfelelően Eger városával és a régió településeivel, vállalkozásaival, civil szerveződéseivel történő folyamatos szakmai együttműködés kialakítása.

A tudáscentrum határozott szándéka az egri térség gazdasági erejének és hírnevének nemzetközi szintre történő emelése, a régió iránti globális és hazai befektetői érdeklődés erőteljes fokozása, a magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások letelepítésének elősegítése. Kollégáink, hazai és nemzetközi partnereink hisznek abban, hogy ezt a kiváló adottságú kultúrtájat, borrégiót, gyógyturisztikai attrakciót helyi erőforrásokra és tiszta technológiákra alapozva lehet fenntartható módon fejleszteni és a jövő generációk számára megőrizni. Az Agria-Innorégió Tudáscentrum a „harmonikus régiófejlesztés" garanciája!

Kutatási profil

A tudáscentrum célkitűzései egyaránt támogatják a tudásbővítő alapkutatások ösztönzését, és a regionális fejlesztés operatív szintű megvalósításához szükséges gyakorlati ismeretek, eljárások alkalmazott jellegű kutatását is. Az ilyen irányú tevékenységeink a következő kutatási témakörökre épülnek:

Térségi és települési szinthez köthető koncepcionális tervezési, fejlesztési feladatok

A megújuló alapú energiaellátás térségi és települési szintű tervezése

Térinformatikai (GIS) alapú régió és településfejlesztési gyakorlatok

Természet és gazdaságföldrajzi kockázatelemzés, tudományos szakvéleményezés

Regionális termékpályák kialakításának módszertani elemei az egri mintatérségben

Szolgáltatási Profil

A tudáscentrum egyesíti az Eszterházy Károly Főiskolán meglévő szakmai tudást a kutatási projektekből származó know-how gyakorlati elemeivel. Szolgáltatásaink ezért alapvetően a térség és vidékfejlesztés, régió és településmenedzsment, valamint a megújuló energiaforrások témakörére épülnek. Mindemellett üzleti lehetőséget kívánunk adni a tehetséges hallgatóink, fiatal kutatóink innovatív ötleteinek megvalósításához. A felsorolt témakörök az alábbi szolgáltatási formákban valósulnak meg:

Fejlesztési tervek, stratégiák megalkotása

Kutatás,- és szakmai projektkoordináció

Szakvélemények, szakmai beszámolók készítése

Spin-off vállalkozások indításának elősegítése

Befektetők számára történő tematikus információszolgáltatás

Profilunkhoz kapcsolódó képzések és továbbképzések lebonyolítása

Az egri mintarégió számára ingyenes tematikus online tartalomszolgáltatás

Referenciák

A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében egy energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel (TÁMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0016)

CLLD típusú vidékfejlesztési területi tervezés az egri mintatérségben

Térségfejlesztési munkacsoport létrehozása az Eger Vidék Kincsei Vidékfejlesztési LEADER akciócsoport munkaszervezetében

Térségi információs szakmai tartalomszolgáltatás

„Kis projekt nagy tehetség" tehetséggondozó program célzott alapkutatási kezdeményezés Eger és térsége települései számára


< Vissza