Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

IoT Kutatóintézet

Utolsó módosítás: 2015. október 22.

Adatok

Honlap: http://iot.uni-eger.hu/

A tudományos-technológiai műhely célkitűzései között szerepel olyan kutató központ létrehozása, mely elősegítheti az EKF közép- és hosszú távú stratégiai céljainak érvényesülését. Az intézet feladata kutatás-fejlesztési tevékenység végzése az „Internet of Things" és az ehhez szorosan kapcsolódó előremutató infokommunikációs technológiák területén.

A tevékenység magában foglalja a – főiskola stratégiai céljait szolgáló – versenyképes tudásátadás elősegítését az informatika területén, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatépítést kutatásfejlesztési pályázati források elnyeréséhez, továbbá egyre bővülő projekt portfólió kialakítását a piaci szereplőkkel. Az intézet mind a kutatási projektek mind pedig a piaci igények kielégítését szolgáló fejlesztések végrehajtásába a lehető legnagyobb mértékben bevonja egyrészt a főiskola tanárait, kutatóit, mert ezzel elősegíthető a naprakész tudás fenntartása, folyamatos bővítése, másrészt a hallgatókat, mert így biztosítható számukra az elméleti tudás megszerzésén túl a kor elvárásainak megfelelő gyakorlati tapasztalatok megszerzése. A kutatás-fejlesztési tevékenység során született eredményeket a város és térsége számára az intézet a főiskola társadalmi szerepvállalásának megfelelően preferáltan kínálja.

A korábban megszerzett kompetenciák alapján különböző területeken működő piaci partnerek máris kifejezték együttműködési szándékukat. Ezek során megkezdődött néhány pilot projekt végrehajtása

 1. BOCI projekt (Business Oriented Creature Identification)
 2. IttOtT projekt (munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer)
 3. i-Leltár (RFID/NFC + optikai azonosítás + PKI)
 4. PAY-D (on-demand biztosítás)

A végzendő kutatás-fejlesztési tevékenység elegendően széleskörű ahhoz, hogy a jelentkező informatikai jellegű igények komplex módon kielégíthetők legyenek. A kutatás-fejlesztésben elsősorban az alábbi technológiákat célozzuk meg.

 1. Internet of Things
 2. RFID/NFC technológia
 3. Szenzortechnológia
 4. Robotika
 5. Hardver- és szoftverfejlesztés
 6. Mobiltechnológia
 7. Adatbányászat

< Vissza